უარყოფითი რიცხვები: შეკრება და გამოკლება

ივარჯიშეთ

უარყოფითი რიცხვების დამატება რიცხვით ღერძზემოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
იტვირთება
რიცხვითი გამოსახულებები და რიცხვითი ღერძებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
იტვირთება
იტვირთება
იტვირთება