ძირითადი მასალა

უარყოფითი რიცხვები: შეკრება და გამოკლება

ივარჯიშეთ
უარყოფითი რიცხვების დამატება რიცხვით ღერძზემოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
რიცხვითი გამოსახულებები და რიცხვითი ღერძებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

შეკრიბეთ და გამოაკელით უარყოფითი რიცხვები და ნახეთ, როგორ გამოიყენოთ მოდული, რომ იპოვოთ ორ რიცხვს შორის მანძილი რიცხვით ღერძზე.