ძირითადი მასალა

უარყოფითი რიცხვები: გამრავლება და გაყოფა

ივარჯიშეთ
გამოსახულებების ნიშნებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
უარყოფითი რიცხვების გამრავლებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
უარყოფითი რიცხვების გაყოფამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ერთსაფეხურიანი განტოლებები უარყოფითი რიცხვებით (გამრავლება და გაყოფა)მოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
ხარისხის მაჩვენებლები მთელი ფუძეებითმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ხარისხები, რომელთა ფუძეები უარყოფითი ნიშნის მქონე წილადებიამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ამოცანები გამოსახულების ნიშანზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
ნულზე გაყოფამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

ისწავლეთ, როგორ გავამრავლოთ და გავყოთ უარყოფითი რიცხვები. როცა საფუძვლები გეცოდინებათ, გავიმეორებთ წილადებს, ხარისხის მაჩვენებლებსა და მოქმედებათა თანმიმდევრობას, მაგრამ ამჯერად ამ ამოცანებში უარყოფითი რიცხვებიც იქნება!