ძირითადი მასალა

წილადები, ათწილადები და პროცენტები

ისწავლეთ
ათწილადი გამარტივებული წილადის სახითდამუშავებული მაგალითი: წილადის (7/8) ათწილადში გადაყვანა წილადის ათწილადად გადაწცევა: 11/25წილადიდან ათწილადში დამრგვალებით
ივარჯიშეთ
ჩაწერეთ ათწილადები წილადების სახითმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ათწილადის წილადად ჩაწერის გამოწვევამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
წილადების გარდაქმნა ათწილადებადმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
რაციონალური რიცხვების შედარებარაციონალური რიცხვების შეკრება და გამოკლება: 79% - 79.1 - 58 1/10რაციონალური რიცხვების შეკრება და გამოკლება: 0.79 - 4/3 - 1/2 + 150%
ივარჯიშეთ
დაალაგეთ რაციონალური რიცხვებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
რაციონალური რიცხვების შეკრება და გამოკლებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
პროცენტით გაზრდაპროცენტებზე ამოცანების ამოხსნაამოცანები პროცენტებზე: 100 80-ის რამდენი პროცენტია?ამოცანები პროცენტებზე: 78 რა რიცხვის 15%-ია?
ივარჯიშეთ
ამოცანები ფასდაკლებაზე, ფასნამატსა და საკომისიოზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ამოცანები პროცენტებზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ამოცანები რაციონალურ რიცხვებზე: სკოლის ანგარიშიამოცანები რაციონალურ რიცხვებზე: კოსმეტიკაამოცანები რაციონალურ რიცხვებზე: ტაქსიამოცანები რაციონალურ რიცხვებზე: ყინულიამოცანები რაციონალურ რიცხვებზე: კომპიუტერებიამოცანები რაციონალურ რიცხვებზე: კომპანიის აქციებიამოცანა რაციონალურ რიცხვებზე: ანგარიშის შემოწმება
ივარჯიშეთ
ამოცანები რაციონალურ რიცხვებზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

ამ ვიდეო გაკვეთილებში ჩვენ შევისწავლით რიცხვთა სისტემას. ჩვენ გადავიყვანთ წილადს ათწილადში, გამოვთვლით რიცხვებს სხვადასხვა ფორმაში, გავეცნობით რთულ წილადებს და დავადგენთ რიცხვების სახეობებს. ასევე, ამოვხსნით საინტერესო ამოცანებს პროცენტების შესახებ (ფასდაკლებების, გადასახადების და ხურდის გამოთვლები).