თუ თქვენ ხედავთ ამ შეტყობინებას, ესე იგი საიტზე გარე რესურსების ჩატვირთვისას მოხდა შეფერხება.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

ძირითადი მასალა

თემა 3: წილადები, ათწილადები და პროცენტები

800 შესაძლო დახელოვნების ქულა

ამ თემის შესახებ

ამ ვიდეო გაკვეთილებში ჩვენ შევისწავლით რიცხვთა სისტემას. ჩვენ გადავიყვანთ წილადს ათწილადში, გამოვთვლით რიცხვებს სხვადასხვა ფორმაში, გავეცნობით რთულ წილადებს და დავადგენთ რიცხვების სახეობებს. ასევე, ამოვხსნით საინტერესო ამოცანებს პროცენტების შესახებ (ფასდაკლებების, გადასახადების და ხურდის გამოთვლები).

განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 400 ქულა
განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 240 ქულა
შემდეგ თქვენთვის:

თემის ტესტი

განივითარეთ თემის ყველა უნარი და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 800 ქულა!