წილადები, ათწილადები და პროცენტები

იტვირთება

ივარჯიშეთ

ამოცანები რაციონალურ რიცხვებზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
იტვირთება
იტვირთება
იტვირთება

ამ თემის შესახებ

ამ ვიდეო გაკვეთილებში ჩვენ შევისწავლით რიცხვთა სისტემას. ჩვენ გადავიყვანთ წილადს ათწილადში, გამოვთვლით რიცხვებს სხვადასხვა ფორმაში, გავეცნობით რთულ წილადებს და დავადგენთ რიცხვების სახეობებს. ასევე, ამოვხსნით საინტერესო ამოცანებს პროცენტების შესახებ (ფასდაკლებების, გადასახადების და ხურდის გამოთვლები).