ძირითადი მასალა

გამოსახულებები, განტოლებები და უტოლობები

ივარჯიშეთ
შეაჯამეთ უარყოფითი ნიშნის მქონე წევრებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
მსგავსი წევრების შეერთება, უარყოფითი კოეფიციენტებითა და ფრჩხილების გახსნითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
რაციონალური კოეფიციენტების მქონე მსგავსი წევრების შეერთებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
უტოლობა გრაფიკიდანმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
უტოლობების რიცხვით ღერძზე გადატანამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
უტოლობის ამონახსნების შემოწმებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ერთ ნაბიჯად ამოხსნადი უტოლობამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

დავიწყოთ ალგებრა! ისწავლეთ, როგორ მოვექცეთ გამოსახულებებს და ამოვსხნათ განტოლებები და უტოლობები.