ძირითადი მასალა

მოცულობის ერთეულები იმპერიულ სისტემაში, მიმოხილვა (ჭიქა, პინტი, კვარტი, გალონი)

მიმოიხილეთ ჭიქების, პინტების, კვარტებისა და გალონების ზომა, ისწავლეთ მათი ერთმანეთში გადაყვანა.  ივარჯიშეთ ამოცანებით.

ერთეულების გადაყვანა

დავალაგოთ: