ძირითადი მასალა

იმპერიული სისტემით წონის საზობი ერთეულების მიმოხილვა (უნცია და გირვანქა)

ნახეთ უნციებისა და გირვანქის ზომა, ისწავლეთ მათი ერთმანეთში გადაყვანა.  ივარჯიშეთ ამოცანებზე.

ერთეულების გადაყვანა