სიგრძის მეტრული საზომი ერთეულები - მიმოხილვა (მმ, სმ, მ & კმ)

განიხილეთ მილიმეტრების, სანტიმეტრების, მეტრებისა და კილომეტრების ზომა, გაიგეთ, როგორ გადაიყვანოთ ისინი ერთმანეთში. შემდეგ ამოხსენით ამოცანები.

მანძილის მეტრული ერთეულების გადაყვანა - შეჯამება

კილომეტრიმეტრისანტიმეტრიმილიმეტრი
1\goldD110001000100,000100{,}0001,000,0001{,}000{,}000
11000\dfrac{1}{1000}1\goldD110010010001000
1100,000\dfrac{1}{100{,}000}1100\dfrac{1}{100}1\goldD11010

რა არის მანძილი?

მანძილი სიგრძეს ზომავს. მაგალითად, გველის მანძილი არის გველის სიგრძე.
საზომი ერთეულების მეტრულ სისტემაში მანძილის ყველაზე ხშირად გამოყენებადი ერთეულებია მილიმეტრი, სანტიმეტრი, მეტრი და კილომეტრი.

რამხელაა მანძილის მეტრული საზომი ერთეულები?

ქაღალდების სამაგრი დაახლოებით 11 მილიმეტრის სისქისაა.
ფრჩხილი დაახლოებით 11 სანტიმეტრის სიგანისაა.
გიტარის სიგრძე დაახლოებით 11 მეტრია.
კილომეტრი უდრის 10001000 მეტრს. ეს ნახევარ მილზე ცოტათი მეტია.
გინდათ, მეტი ისწავლოთ მანძილის საზომ ერთეულებზე? ნახეთ ეს ვიდეო.

პრაქტიკა 1: მანძილის ვარაუდი

ამოცანა 1A
მიუთითეთ ნიუ-იორკიდან ჩიკაგომდე მანძილის გასაზომად ყველაზე მოსახერხებელი ერთეული.
აირჩიეთ 1 პასუხი:
აირჩიეთ 1 პასუხი:
გინდათ, მეტი ასეთი ამოცანა ამოხსნათ? ნახეთ ეს სავარჯიშო.

დიდი საზომი ერთეულების გადაყვანა უფრო მცირე ერთეულებში

1 სანტიმეტრი=10 მილიმეტრი1 \text{ სანტიმეტრი} = \greenD{10}\text{ მილიმეტრი}
1 მეტრი=100 სანტიმეტრი1 \text{ მეტრი} = \greenD{100}\text{ სანტიმეტრი}
1 მეტრი=1,000 მილიმეტრი1 \text{ მეტრი} = \greenD{1,000}\text{ მილიმეტრი}
1 კილომეტრი=1,000 მეტრი1 \text{ კილომეტრი} = \greenD{1,000}\text{ მეტრი}
დიდი ერთეულების პატარებში გადასაყვანად დიდი ერთეულები მწვანე მამრავლზე უნდა გავამრავლოთ.
მაგალითი: მეტრების სანტიმეტრებში გადაყვანა:
1 მეტრი=100 სანტიმეტრი1 \text{ მეტრი} = \greenD{100}\text{ სანტიმეტრი}
11 მეტრი=11×100=1100 სანტიმეტრი\blueD{11} \text{ მეტრი} = \blueD{11}\times \greenD{100}=\blueD{11}\greenD{00}\text{ სანტიმეტრი}

მცირე საზომი ერთეულების გადაყვანა უფრო დიდ ერთეულებში

1 მილიმეტრი=110 სანტიმეტრი1 \text{ მილიმეტრი} = \dfrac1{\purpleD{10}} \text{ სანტიმეტრი}
1 სანტიმეტრი=1100 მეტრი1 \text{ სანტიმეტრი} = \dfrac1{\purpleD{100}} \text{ მეტრი}
1 მეტრი=11,000 კილომეტრი1 \text{ მეტრი} = \dfrac1{\purpleD{1,000}} \text{ კილომეტრი}
პატარა ერთეულების დიდში გადასაყვანათ პატარა ერთეულები იისფერ მამრავლზე უნდა გავყოთ.
მაგალითი: მეტრების კილომეტრებში გადაყვანა:
1 მეტრი=11000 კილომეტრი1\text{ მეტრი}= \dfrac1{\purpleD{1000}} \text{ კილომეტრი}
7 მ=71000=7÷1000=0.007 კმ\maroonD{7} \text{ მ}= \dfrac{\maroonD{7}}{\purpleD{1000}} = \maroonD{7}\div\purpleD{1000}=\blueD{0.007}\text{ კმ}
გინდათ, მანძილის ერთეულების გადაყვანის შესახებ მეტი რამ ისწავლოთ? ნახეთ ეს ვიდეო.

პრაქტიკა 2: მანძილის ერთეულების გადაყვანა

სავარჯიშო 2A
გადაიყვანეთ.
55 მეტრი ==
მილიმეტრი
გინდათ მეტი მსგავსი მაგალითის გაკეთება? ნახეთ ეს სავარჯიშოები:
გადაიყვანეთ უფრო დიდი ერთეულები უფრო მცირე ერთეულებში
ერთეულების ერთმანეთში გადაყვანა