მოცულობის საზომი ერთეულიბის მიმოხილვა (ლ და მლ)

გაიხსენეთ გრამისა და კილოგრამის ზომები და მათი ერთმანეთში გადაყვანის გზები.  შემდეგ სცადეთ რამდენიმე სავარჯიშო ამოცანის ამოხსნა.

მასის ერთეულები მეტრულ სისტემაში

მასა გამოიყენება ობიექტის წონის შესაფასებლად. მაგალითად, თქვენ ზომავთ თქვენი სხეულის მასას, როცა სასწორზე დგებით.
მეტრულ სისტემაში მასის ყველაზე გავრცელებული ერთეულებია გრამი და კილოგრამი.

რამდენია ერთი გრამი?

პატარა ქაღალდის სამაგრის მასა არის დაახლოებით 11 გრამი:

რამდენი არის კილოგრამი?

ხის ბეისბოლის ბიტის მასაა მიახლოებით 11 კილოგრამი:
გინდათ, მეტი ისწავლოთ მასის საზომ ერთეულებზე? ნახეთ ეს ვიდეო.

პრაქტიკა 1: მასის ვარაუდი

გინდათ, მეტი ასეთი ამოცანა სცადოთ? ნახეთ ეს სავარჯიშო.

კილოგრამების გრამებში გადაყვანა

1 კილოგრამი=1000 გრამი1 \text{ კილოგრამი} = \greenD{1000}\text{ გრამი}
კილოგრამები გრამებში რომ გადავიყვანოთ, კილოგრამების რიცხვს ვამრავლებთ 1,000\greenD{1,000}–ზე.
მაგალითი:
8 კილოგრამი=8×1000=8000 გრამი\blueD{8} \text{ კილოგრამი} = \blueD{8}\times \greenD{1000}=\blueD{8}\greenD{000}\text{ გრამი}

გრამების კილოგრამებში გადაყვანა

1 გრამი=11000 კილოგრამი1\text{ გრამი}= \dfrac1{\greenD{1000}} \text{ კილოგრამი}
გრამი რომ გადავიყვანოთ კილოგრამებში, გრამების რიცხვს ვყოფთ 1000\greenD{1000}–ზე.
მაგალითი:
9 გ=91000=9÷1000=0.009 კგ\pink{9} \text{ გ}= \dfrac{\pink{9}}{\greenD{1000}} = \pink{9}\div\greenD{1000}=\blue{0.009}\text{ კგ}
გინდათ, მასის ერთეულების გადაყვანის შესახებ მეტი რამ ისწავლოთ? ნახეთ ეს ვიდეო.

პრაქტიკა 2: მასის ერთეულების გადაყვანა

კიდევ გინდათ ასეთი ამოცანები? გადახედეთ ამ სავარჯიშოებს:
დიდი ერთეულების პატარა ერთეულებში გადაყვანა
ერთეულების ერთმანეთში გადაყვანა