ძირითადი მასალა

მოცულობის საზომი ერთეულიბის მიმოხილვა (ლ და მლ)

გაიხსენეთ ლიტრისა და მილილიტრის ზომა და როგორ გადავიყვანოთ ერთ მეორეში.  შემდეგ სცადეთ რამდენიმე სავარჯიშო ამოცანის ამოხსნა.

ერთეულების გადაყვანა