ძირითადი მასალა

მამრავლებად დაშალეთ განრიგებადობის კანონის გამოყენებით (ცვლადების გარეშე)