If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

თუ ვებფილტრს იყენებთ, დარწმუნდით, რომ *.kastatic.org და *.kasandbox.org დომენები არ არის დაბლოკილი.

ძირითადი მასალა

პროკარიოტული უჯრედები

უჯრედის უნივერსალური მახასიათებლები. პროკარიოტული უჯრედების დახასიათება. ზედაპირის ფართობისა და მოცულობის ფარდობა.

შესავალი

ერთი წუთით შეხედე შენს თავს. რამდენ ორგანიზმს ხედავ? პირველი, რაც თავში მოგდის, არის - ერთს: საკუთარ თავს; თუმცა თუ უფრო ახლოდან დააკვირდები, აღმოაჩენ, რომ შენს კანსა და საჭმლის მომნელებელ სისტემაში უამრავი ორგანიზმი სახლობს. დიახ, შენ 100 ტრილიონამდე ბაქტერიული უჯრედის თავშესაფარს წარმოადგენ, რაც ისე შეეფარდება შენი საკუთარი უჯრედების რაოდენობას, როგორც 10 ერთს1!
ეს ნიშნავს, რომ შენი სხეული ფაქტობრივად ეკოსისტემაა. ეს, ასევე, ნიშნავს იმას, რომ შენ უჯრედების ორ მთავარ სახეს მოიცავ: პროკარიოტულსა და ეუკარიოტულს.
ნებისმიერი უჯრედი ამ ორი კატეგორიიდან ერთ-ერთში ხვდება. მხოლოდ ერთუჯრედიანი ორგანიზმები ბაქტერიისა და არქეას დომენებიდან არიან პროკარიოტები - პრო ნიშნავს წინას, ხოლო კარიოს - ბირთვს. ცხოველები, მცენარეები, სოკოები და პროტისტები კი ეუკარიოტები არიან - ეუ ნამდვილს ნიშნავს - და ისინი ეუკარიუტული უჯრედებისგან არიან აგებულნი. ხშირად, როგორც ადამიანების შემთხვევაში, მათ ირგვლივ პროკარიოტული უჯრედებიცაა.

პროკარიოტული უჯრედების კომპონენტები

არსებობს უჯრედის ფუნქციონირებისთვის აუცილებელი კომპონენტები, მიუხედავად იმისა, უჯრედი პროკარიოტულია თუ ეუკარიოტული. ყველა უჯრედი იზიარებს ოთხ ძირითად კომპონენტს:
  1. პლაზმური მემბრანა არის უჯრედის გარე საფარველი, რომელიც მის შიდა ნაწილს გარემოსგან გამოყოფს.
  2. ციტოპლაზმა შედგება ჟელესმაგვარი ციტოზოლისაგან და მასში შეტივტივებული უჯრედული სტრუქტურებისგან. ეუკარიოტებში ციტოპლაზმა ეწოდება კონკრეტულად რეგიონს ბირთვის გარეთ და პლაზმური მემბრანის შიგნით.
  3. დნმ უჯრედის გენეტიკური მასალაა.
  4. რიბოსომები მოლეკულური მანქანებია, რომლებიც ცილებს ასინთეზებენ.
ამ მსგავსებების მიუხედავად, პროკარიოტული და ეუკარიოტული უჯრედები რამდენიმე მნიშვნელოვანი თავისებურებით განსხვავდება. პროკარიოტი მარტივი, ერთუჯრედიანი ორგანიზმია, რომელსაც ბირთვი და მემბრანული ორგანელები არ აქვს. ეუკარიოტული უჯრედის ბირთვსა და ორგანელებზე შემდეგ სტატიაში ვისაუბრებთ, მაგრამ ამჯერად მთავარია, დაიმახსოვროთ, რომ პროკარიოტული უჯრედის შიგნით ერთი მთლიანი სივრცეა და იგი მემბრანული „კედლებით" არაა დაყოფილი კომპარტმენტებად.
პროკარიოტული დნმ-ის უდიდესი ნაწილი მოთავსებულია უჯრედის ცენტრალურ ნაწილში, ნუკლეოიდში და იგი ერთი დიდი რგოლური ქრომოსომითაა წარმოდგენილი. პროკარიოტების ნუკლეოიდი და სხვა დამახასიათებელი სტრუქტურები ქვედა დიაგრამაზეა წარმოდგენილი, ჩხირისებური ბაქტერიის ჭრილზე.
ტიპური პროკარიოტული უჯრედის სურათი, რომელზეც უჯრედის სხვადასხვა ნაწილია მონიშნული.
_სურათის წყარო: „ეუკარიოტული უჯრედები: სურათი 1" ოპენსტაქსის კოლეჯი, ბიოლოგია, CC BY 3,0_
ბაქტერიები მრავალი სხვადასხვანაირი სახისაა და ყველა ბაქტერიას არ აქვს დიაგრამაზე წარმოდგენილი თავისებურებები.
თუმცა ბაქტერიების უმრავლესობა მყარი უჯრედის კედლითაა გარშემორტყმული, რომელიც პეპტიდოგლიკანის, ნახშირწყლებისა და პატარა ცილებისგან აწყობილი პოლიმერისგან შედგება. უჯრედის კედელი კიდევ ერთ დამცავ ფენას ქმნის, უნარჩუნებს ბაქტერიას ფორმას და ხელს უშლის წყლის დაკარგვას. ბევრ ბაქტერიას კიდევ ერთი ნახშირწყლოვანი, გარეთა შრე აქვს - კაფსულა. კაფსულა წებოვანია და მისი მეშვეობით ბაქტერიები გარემოში ზედაპირებს ემაგრებიან.
ზოგ ბაქტერიას სპეციალური სტრუქტურებიც აქვს უჯრედის ზედაპირზე, რომელთა მეშვეობითაც ისინი მოძრაობენ, ეწებებიან სხვა ობიექტებს და გენეტიკურ მასალასაც კი ცვლიან სხვა ბაქტერიებთან. მაგალითად, შოლტი მათრახისმაგვარი სტრუქტურაა, რომელიც როტორული ძრავის ფუნქციას ასრულებს და ბაქტერიას მოძრაობაში ეხმარება.
ზოგ ბაქტერიას ასევე აქვს ფიმბრიები, ანუ ფოჩები - თმის ღერის მაგვარი წანაზარდები, რომლითაც ისინი მასპინძელ უჯრედებსა და სხვა ზედაპირებს ემაგრებიან. ბაქტერიას შეიძლება, ჰქონდეს პილუსებიც, ჩხირისმაგვარი სტრუქტურები სხვადასხვანაირი დანიშნულებით. ზოგი პილუსის მეშვეობით ბაქტერიები დნმ-ის მოლეკულებს სხვა ბაქტერიებს გადასცემენ, ზოგი პილუსი კი სამოძრაოდ გამოიყენება.
არქეებს უჯრედის ზედაპირის ამ წარმონაქმნებიდან უმეტესობა აქვთ, მაგრამ მათი თავისებურებები, როგორც წესი, განსხვავდება ბაქტერიული სტრუქტურებისაგან. მაგალითად, არქეებს, მართალია, აქვთ უჯრედის კედელი, მაგრამ იგი პეპტიდოგლიკანისგან არ არის აგებული - თუმცა, ნახშირწყლებისა და ცილებისგან კი შედგება.

უჯრედის ზომა

ტიპური პროკარიოტული უჯრედის დიამეტრი 0,1-5,0 მიკრომეტრია (μm) და ისინი ბევრად უფრო პატარაა, ვიდრე ეუკარიოტული უჯრედები, რომელთა დიამეტრიც 10-100 მიკრომეტრია.
ქვედა სურათზე წარმოდგენილია პროკარიოტული, ბაქტერიული და ეუკარიოტული - მცენარეული და ცხოველური - უჯრედები, სხვა მოლეკულებსა და ორგანიზმებთან ერთად ლოგარითმულ სკალაზე. სკალის თითოეული ერთეული რაოდენობრივი მაჩვენებლის ათჯერად ზრდას შეესაბამება, ამიტომ გასაგებია, თუ ზომებს შორის რამხელა სხვაობაზეა საუბარი!
გრაფიკი, რომელზეც ასახულია სხვადასხვა ზომის ობიექტები შემდეგი თანმიმდევრობით: ატომები, ცილები, ვირუსები, ბაქტერიები, ცხოველური უჯრედები, ქათმის კვერცხი და ადამიანი.
_სურათის წყარო: „ეუკარიოტული უჯრედები: სურათი 2", ოპენსტაქსის კოლეჯი, ბიოლოგია, CC BY 3,0_
რამდენიმე საინტერესო გამონაკლისის გარდა - იხილეთ ერთუჯრედიანი წყალმცენარე კაულერპა - უჯრედები მაინც საკმაოდ პატარაა ზომაში, მიუხედავად იმისა, პროკარიოტებია თუ ეუკარიოტები. რატომაა ეს ასე? ძირითადად, პასუხი ისაა, რომ რაც უფრო დიდია უჯრედი ზომაში, მით უფრო უძნელდება მას გარემოსთან საკვები ნივთიერებებისა და ნარჩენი პროდუქტების მიმოცვლა. იმისთვის, რომ გავიგოთ, როგორ ხდება ეს, მოდით, გავეცნოთ უჯრედის ზედაპირის ფართობისა და მოცულობის ფარდობას.
მაგალითისთვის, გამარტივების მიზნით, ავიღოთ უჯრედი, რომელსაც კუბის ფორმა აქვს. ზოგი მცენარეული უჯრედი სინამდვილეშიც კუბის ფორმისაა. თუ კუბის წახნაგის სიგრძე l-ია, კუბის ზედაპირის ფართობი 6l2 იქნება, მოცულობა კი - l3. ეს ნიშნავს, რომ l-ის ზრდასთან ერთად ზედაპირის ფართობი უფრო მეტად გაიზრდება, რადგან იგი l-ის კვადრატში აყვანით მიიღება. თუმცა, რადგანაც უჯრედის მოცულობა l-ის მესამე ხარისხთანაა დაკავშირებული, იგი კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება.
შესაბამისად, რაც უფრო იზრდება უჯრედი, მით უფრო მცირდება მისი ზედაპირის ფართობისა და მოცულობის თანაფარდობა. მაგალითად, მარცხენა, კუბის ფორმის უჯრედის მოცულობა 1 მმ3-ია, ზედაპირის ფართობი 6 მმ2, ზედაპირის ფართობისა და მოცულობის თანაფარდობა კი 6:1. კუბის ფორმის მარჯვენა უჯრედის მოცულობა 8 მმ3-ია, ზედაპირის ფართობი 24 მმ2, თანაფარდობა კი 3:1.
ორი სხვადასხვა ზომის კუბის სურათი. მარცხენა კუბის წახნაგის სიგრძე 1 მმ-ია, მარჯვენასი კი - 2 მმ.
_მოდიფიცირებული სურათის წყაროა: „ეუკარიოტული უჯრედები: სურათი 3", ოპენსტაქსის კოლეჯი, ბიოლოგია, CC BY 3,0_
ზედაპირის ფართობისა და მოცულობის თანაფარდობა მნიშვნელოვანია, რადგან პლაზმური მემბრანა უჯრედისთვის გარემოსთან კავშირის საშუალებაა. თუ უჯრედს საკვები ნივთიერებების შთანთქმა სჭირდება, მან ისინი მემბრანის გავლით უნდა მიიღოს. ამის მსგავსად, ნარჩენი პროდუქტების გარეთ გამოყოფის ერთადერთი გზაც პლაზმური მემბრანაა.
მემბრანის თითოეულ ნაწილს დროის მონაკვეთში ნივთიერებების შეზღუდული რაოდენობის გატარება შეუძლია, მაგალითად, თუნდაც იმიტომ, რომ მასზე შეზღუდული რაოდენობითაა არხები. თუ უჯრედი ძალიან გაიზარდა ზომაში, მემბრანის გავლით ნივთიერებათა მიმოცვლის უნარი (ზედაპირის ფართობი, კვადრატული ფუნქცია) მას აღარ ეყოფა გაზრდილი მეტაბოლური აქტივობისთვის (მოცულობა, კუბური ფუნქცია).
ზედაპირის ფართობისა და მოცულობის პრობლემა ერთ-ერთია იმ სირთულეებიდან, რომლებიც უჯრედის დიდი ზომის შემთხვევაში წამოიჭრება. რაც უფრო იზრდება უჯრედი, მით უფრო დიდი დრო სჭირდება მასში ნივთიერებების გადატანას. ამ მიზეზების გამო უჯრედების ზომას ზედა ზღვარი აქვს „დაწესებული", თუმცა ეუკარიოტულ უჯრედებს უფრო დიდები შეუძლიათ იყვნენ მათი სტრუქტურული და მეტაბოლური თავისებურებების გამო, რომელთაც შემდეგ სექციაში შევისწავლით.
ზოგი უჯრედი გეომეტრიულ ხერხებსაც იყენებს, რათა დაუძვრეს ზედაპირის ფართობისა და მოცულობის თანაფარდობის პრობლემას. მაგალითად, ზოგიერთი მათგანი გრძელი და თხელია ან მრავალი გამონაზარდი აქვს ზედაპირზე, რაც ფართობს უფრო მეტად ზრდის მოცულობასთან შედარებით2.

გსურთ, შეუერთდეთ დისკუსიას?

პოსტები ჯერ არ არის.
გესმით ინგლისური? დააწკაპუნეთ აქ და გაეცანით განხილვას ხანის აკადემიის ინგლისურენოვან გვერდზე.