ძირითადი მასალა

ამ თემის შესახებ

თქვენ, ჩემო მეგობარი, უჯრედებისგან შედგებით. უამრავი უჯრედისგან. გაიგეთ მეტი პროკარიოტული და ეუკარიოტული უჯრედების, მათი შემადგენელი რთული და მშვენიერი სტრუქტურების შესახებ!