ძირითადი მასალა
შემდეგ თქვენთვის:

თემის ტესტი

განივითარეთ თემის ყველა უნარი და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 800 ქულა!

ამ თემის შესახებ

თქვენ, ჩემო მეგობარი, უჯრედებისგან შედგებით. უამრავი უჯრედისგან. გაიგეთ მეტი პროკარიოტული და ეუკარიოტული უჯრედების, მათი შემადგენელი რთული და მშვენიერი სტრუქტურების შესახებ!
ბიოლოგიის ორიგინალი მასალის დაფინანსებისთვის მადლობა ფონდს Amgen Foundation