If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

თუ áƒ•áƒ”áƒ‘áƒ€áƒ˜áƒšáƒąáƒ áƒĄ იყენებთ, დარწმუნდით, რომ *.kastatic.org და *.kasandbox.org დომენები არ არიქ დაბლოკილი.

ძირითადი მასალა

დიჀერენáƒȘიალური კალკულუსი

კურსი: დიჀერენáƒȘიალური კალკულუსი > თემა 2

გაკვეთილი 9: cos(x)-ის, sin(x)-ი, 𝑒ˣ-ისა და ln(x)-ის წარმოებულები

𝑒ˣ-ის წარმოებული

𝑒ˣ-იქ წარმოებული თავად 𝑒ˣ-ია. ეს ძალიან მნიჹვნელოვანი თვისებაა, რომელიáƒȘ მაჩვენებლიან áƒ€áƒŁáƒœáƒ„áƒȘიებზე ჩვენი მუჹაობის áƒĄáƒáƒ€áƒŁáƒ«áƒ•áƒ”áƒšáƒĄ წარმოადგენს.

გსურთ, ჹეუერთდეთ დისკუსიას?

პოსჱები ჯერ არ არის.
გესმით ინგლისური? დააწკაპუნეთ აჄ და გაეáƒȘანით განჼილვას ჼანის აკადემიის ინგლისურენოვან გვერდზე.

ვიდეოს აჩწერა