გაიმეორეთ წილადების დაშლა და სცადეთ სავარჯიშოები.

წილადების დაშლა

რიცხვი რომ დავშალოთ, ვყოფთ უფრო მცირე ნაწილებად.
წილადები, სხვა რიცხვების მსგავსად, მრავალი გზით შეიძლება, დაიშალოს.

მაგალითი 1: ბლოკებიანი დიაგრამა

მოდით, დავშალოთ 59\dfrac59.
59\dfrac59–ის დაშლის ერთი გზა არის 29+39\goldD{\dfrac29}+\greenD{\dfrac39}:
29+39=2+39=59\goldD{\dfrac29}+\greenD{\dfrac39}=\dfrac{\goldD2+\greenD3}9=\dfrac59
59\dfrac59–ის დაშლის სხვა გზა არის 19+29+29\purpleD{\dfrac19}+\redD{\dfrac29}+\tealD{\dfrac29}:
19+29+29=1+2+29=59\purpleD{\dfrac19}+\redD{\dfrac29}+\tealD{\dfrac29}=\dfrac{\purpleD1+\redD2+\tealD2}9=\dfrac59

მაგალითი 2: რიცხვითი ღერძი

როგორ შეგვიძლია, დავშალოთ 64\dfrac64?
64\dfrac64–ის დაშლის ერთი გზა არის 14+14+14+14+14+14\purpleD{\dfrac14}+\purpleD{\dfrac14}+\purpleD{\dfrac14}+\purpleD{\dfrac14}+\purpleD{\dfrac14}+\purpleD{\dfrac14}:
14+14+14+14+14+14=1+1+1+1+1+14=64\purpleD{\dfrac14}+\purpleD{\dfrac14}+\purpleD{\dfrac14}+\purpleD{\dfrac14}+\purpleD{\dfrac14}+\purpleD{\dfrac14}=\dfrac{\purple1+\purple1+\purple1+\purple1+\purple1+\purple1}4=\dfrac64
64\dfrac64–ის დაშლის სხვა გზა არის 34+34\blueD{\dfrac34}+\blueD{\dfrac34}:
34+34=3+34=64\blueD{\dfrac34}+\blueD{\dfrac34}=\dfrac{\blueD3+\blueD3}4=\dfrac64
გინდათ, მეტი ისწავლოთ წილადების დაშლის შესახებ? ნახეთ ეს ვიდეო.

ივარჯიშეთ

გინდათ, მეტი ასეთი ამოცანა სცადოთ? ნახეთ ეს სავარჯიშო.