ძირითადი მასალა
გაიმეორეთ წილადების დაშლა და სცადეთ სავარჯიშოები.