ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:8:52

მუტაციების გავლენა დნმ-ის ამინომჟავების ჯაჭვად ტრანსლაციაზე

ბიოლოგიის ორიგინალი მასალის დაფინანსებისთვის მადლობა ფონდს Amgen Foundation