ძირითადი მასალა
როგორაა ჩაწერილი დნმ-ის გენებში ცილების ასაწყობი ინსტრუქცია. მოლეკულური ბიოლოგიის ცენტრალური დოგმა: დნმ → რნმ → ცილა.
დავალაგოთ:
ბიოლოგიის ორიგინალი მასალის დაფინანსებისთვის მადლობა ფონდს Amgen Foundation