ძირითადი მასალა
როგორ იშფრება ი-რნმ-ში ჩაწერილი ინფორმაცია პოლიპეპტიდის წარმოსაქმნელად? გაიგეთ, როგორ აკოდირებს ნუკლეოტიდების სამეულები, ანუ კოდონები, სპეციფიკურ ამინომჟავებს (და, ასევემ ტრანსლაციის სტარტ და სტოპ სიგნალებს).
ბიოლოგიის ორიგინალი მასალის დაფინანსებისთვის მადლობა ფონდს
Amgen FoundationAmgen Foundation