გაიხსენეთ ტერმინი მრავალკუთხედი და დაასახელეთ მაქსიმუმ 8-გვერდიანი მრავალკუთხედები.  შემდეგ სცადეთ რამდენიმე სავარჯიშო.

რა არის მრავალკუთხედი?

მრავალკუთხედი ჩაკეტილი ფიგურაა, რომელსაც მინიმუმ 33 სწორი გვერდი აქვს.

პრაქტიკა 1

გინდათ, ისწავლოთ მეტი ფიგურათა ცნობაზე? ნახეთ ეს ვიდეო.

მრავალკუთხედების ცნობა

მრავალკუთხედებს სახელი შეიძლება დაერქვას გვერდების რაოდენობის მიხედვით.
გვერდების რაოდენობასახელი
33სამკუთხედი
44ოთხკუთხედი
55ხუთკუთხედი
66ექვსკუთხედი
77შვიდკუთხედი
88რვაკუთხედი

სავარჯიშოების ნაკრები 2

გინდათ, მეტი ასეთი ამოცანა სცადოთ? ნახეთ ეს სავარჯიშო