If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

თუ ვებფილტრს იყენებთ, დარწმუნდით, რომ *.kastatic.org და *.kasandbox.org დომენები არ არის დაბლოკილი.

ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:6:09

ვიდეოს აღწერა

აქ უამრავი ფიგურაა, მოდი დავფიქრდეთ რას წარმოადგენს თითოეული პირველ ფიგურას, ალბათ, ცნობ, ეს არის ფორმა ცის და მთვარის, სავსე მთვარის ჩვენ მას ვეძახით წრეს. რა ხდის მას წრეს? როდესაც შენ უფრო ღრმად ისწავლი მათემატიკას უკეთეს გზებს გაიგებ წრის განსამარტად, მაგრამ ერთ-ერთი ხერხი ამისთვის არის: თუ ავიღებთ წრის ცენტრს, და გადავალთ წრის ერთი მხრიდან მეორეში ცენტრის გავლით, მანძილი ყოველთვის ერთი და იგივე იქნება, ანუ, ეს პირველი ისარი იქნება იგივე სიგრძის, როგორც ეს მეორე ისარი რადგანაც ორივე ცენტრის გავლითაა თუ ეს წრეა, მაშინ რამე ასეთი რა იქნება? ამას შეგვიძლია დავუძახოთ ოვალი, ყველა წრე ოვალია, მაგრამ ეს ოვალი წრე არაა, რადგან ეს მანძილი, ამ მიმართულებით, იქნება გაცილებით მოკლე, ვიდრე ეს მეორე მანძილი. ასე რომ, ეს ქვემოთა ფიგურა წრე არ არის, ზემოთა ლურჯი კი არის რა არის ეს ფიგურა, რომელსაც აქვს სამი გვერდი? პირველი, მეორე და მესამე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მას კუთხეც სამი აქვს პირველი, მეორე, მესამე რადგანაც მას სამი გვერდი აქვს, ჩვენ მას სამკუთხედს ვუწოდებთ - სამ კუთხედი თუ დაინახავთ "Tri"-ს, საკმარისი ნიშანია იმის მისახვედრად, რომ საქმე გვაქვს ციფრ სამიანთან. ეს არის სამკუთხედი სამი გვერდით ახლა კი ამ ფიგურებს შევხედოთ, საინტერესოდ გამოიყურება რამდენი გვერდი აქვთ ამ ფიგურებს? თუ დაითვლი, ნახავ, რომ ამ იასამნისფერს ერთი, ორი, სამი, ოთხი გვერდი აქვს ამ მწვანესაც ერთი, ორი, სამი, ოთხი გვერდი აქვს სტაფილოსფერს ერთი, ორი, სამი, ოთხი გვერდი ცისფერს - ერთი, ორი, სამი, ოთხი გვერდი მათ ყველას ოთხი გვერდი აქვს, ამიტომ სახელწოდება ნებისმიერი ფიგურისთვის, რომელსაც ოთხი გვერდი აქვს, არის ოთხკუთხედი ინგლისურად მას ეწოდება ქვადრილატერალი, და თუ სადმე "qua"-ს დაინახავ, ეს ნიშნავს, რომ საქმე ოთხიანთან გაქვს ქვადრილატერალი ნიშნავს ოთხგვერდას. მაგრამ თითოეული ეს ფიგურა ოთხკუთხედის კერძო შემთხვევაა. შეიძლება ისეთი ოთხკუთხედიც კი შეგხვდეს, რომელიც ასე გამოიყურება. მასაც აქვს ერთი, ორი, სამი, ოთხი გვერდი. თუ ფიგურას ოთხი გვერდი აქვს, იგი ოთხკუთხედია მოდი დავფიქრდეთ თითოეულ მათგანზე ამ სტაფილოსფერ ფიგურას შეამჩნევ, რომ კუთხეები კვადრატის ფორმის, ანუ მართი აქვს ყველა მათგანში შეიძლება კვარდატის ჩახატვა თუ ოთხივე კუთხე კვადრატულია, ანუ ყ7ველა გვერდი ერთმანეთთან მართ კუთხეს ქმნის, საქმე მართკუთხედთან გვაქვს. უფრო ნათელი რომ იყოს, ეს ლურჯი ფიგურა მართკუთხედი არაა აი, დააკვირდი, თუ შევეცდები მის კუთხეში კვადრატის ჩახატვას, ან ასე გამოიყურება, კვადრატის ორი გვერდი არ ემთხვევა ოთხკუთხედისას, ან ასე გამოვა ეს არ არის მართი კუთხე, არც მეორე, ანუ ეს არაა მართკუთხედი, ამისთვის ოთხივე კუთხე მართი უნდა იყოს. არც მწვანე ფიგურაა მართკუთხედი. დააკვირდი, კუთხეები მართი არაა. ესეეგი, არც ლურჯი ფიგურაა მართკუთხედი, არც მწვანე. რა ვთქვათ იასამნისფრის შესახებ? აქ შემიძლია პატარა კვადრატების ჩახატვა კუთხეებში, ან იმის გარჩევა, რომ ყველა კუთხე მართია, ანუ ეს ფიგურაც მართკუთხედი გამოდის იასამნისფერი და სტაფილოსფერი, ორივე მართკუთხედია შეიძლება იცანი მარცხენა იასამნისფერი მართკუთხედი, ის ცალკე სახის მართკუთხედია გარდა იმისა, რომ ყველა კუთხე მართია, ყველა გვერდს ერთი და იგივე სიგრძე აქვს ეს პირველი გვერდი იგივე სიგრძისაა, როგორც მეორე, მესამე და მეოთხე თუ ფიგურის ყველა გვერდი ტოლი სიგრძისაა და კუთხეებიც მართია, მას კვადრატს ვეძახით ეს იასამნისფერი ფიგურა არის მართკუთხედის ცალკე ტიპი, კვადრატი სტაფილოსფერი ფიგურის ყველა გვერდი არაა ტოლი სიგრძის, იასამნისფრის - არის ახლა მწვანეზე გადავიდეთ. ყველა გვერდი ტოლი სიგრძის ჩანს, ერთი, ორი, სამი, ოთხი მაგრამ მას არ აქვს მართი კუთხეები. შეხედე, რომ ვცადო კვადრატების ჩახატვა, ზუსტად არ დაემთხვევა გვერდებს, არც მეორეგან ჩახატული ემთხვევა, კუთხეები მართი არაა. თუ ოთხკუთხედის ყველა გვერდი ტოლია და სულ ეს ვიცით მის შესახებ, მას რომბს ვუწოდებთ. ალბათ გაიფიქრე, კვადრატსაც ხომ ყველა გვერდი ტოლი აქვს,ისიც რომბია? დიახ, არის კვადრატი არის მართკუთხედი და ის ასევე არის რომბი გადავიდეთ შემდეგ ფიგურაზე, ლურჯ ოთხკუთხედზე. საინტერესო რამ მის შესახებ ისაა, რომ ჩვენ გვაქვს ორი გვერდი, რომელსაც ერთი მიმართულება აქვთ. ასეთ გვერდებს პარალელურსაც უწოდებენ. რას ნიშნავს ეს? თუ მათზე გავავლებთ ხაზებს, ეს ორი ხაზი არასდროს გადაკვეთენ ერთმანეთს ანუ, ეს ორი ხაზი პარალელურია თუ ფიგურას აქვს გვერდების ერთი წყვილი, რომლებიც ერთმანეთის პარალელურია, მას ტრაპეციას ვუწოდებთ. დააკვირდით, სხვა მოპირდაპირე გვერდები გადაკვეთენ ერთმანეთს კიდევ ერთხელ, ამ ცისფერ ფიგურას ეწოდება ტრაპეცია