მიწოდება, მოთხოვნა და საბაზრო წონასწორობა

ამ თემის შესახებ

ფუნდამენტური იდეები მიკროეკონომიკაში. მიწოდება, მოთხოვნა და საბაზრო წონასწორობა