ძირითადი მასალა
ამ კანონების დამატებები, გამონაკლისები და ცვლილებები. მენდელის კანონების სახესხვაობების მიმოხილვა: მრავლობითი ალელიზმი, არასრული დომინანტობა, კოდომინანტობა, პლეიოტროპიზმი, ლეტალური ალელები, სქესთან შეჭიდულობა, გენეტიკური ურთიერთქმედება, პოლიგენური ნიშან-თვისებები და გარემოს ეფექტები.
ბიოლოგიის ორიგინალი მასალის დაფინანსებისთვის მადლობა ფონდს
Amgen FoundationAmgen Foundation