მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:13:22
ენერგიის 0 ქულა
ემზადებით გამოცდისთვის? მოემზადეთ ამ 3 გაკვეთილის დახმარებით შემდეგ თემაზე: ქიმიური ბმები
იხილეთ 3 გაკვეთილი
ვიდეოს აღწერა
აქამდე ცალკეულ ატომებს განვიხილავდით, მაგრამ ატომები ამყარებენ ბმებს. აქამდე ცალკეულ ატომებს განვიხილავდით, მაგრამ ატომები ამყარებენ ბმებს. ანუ, ერთმანეთს უკავშირდებიან. ასე რომ არ ხდებოდეს, უბრალოდ ატომების გროვა ვიქნებოდით და ეს ვიდეოც ვერ ჩაიწერებოდა. ასე რომ არ ხდებოდეს, უბრალოდ ატომების გროვა ვიქნებოდით და ეს ვიდეოც ვერ ჩაიწერებოდა. ასე რომ არ ხდებოდეს, უბრალოდ ატომების გროვა ვიქნებოდით და ეს ვიდეოც ვერ ჩაიწერებოდა. ატომები ერთმანეთს უკავშირდება და იქმნება მოლეკულები. ბევრი ატომი ერთად რომ ჩაყაროთ, ისინი ერთმანეთს დაუკავშირდებიან. ბევრი ატომი ერთად რომ ჩაყაროთ, ისინი ერთმანეთს დაუკავშირდებიან. მოლეკულებს წარმოქმნიან. შემდეგ მოლეკულები ერთიანდებიან და სხვა სტრუქტურებს ვიღებთ. შემდეგ მოლეკულები ერთიანდებიან და სხვა სტრუქტურებს ვიღებთ. ორგანულ ქიმიაზე თუ ვისაუბრებთ, გვექნება ბევრი ნახშირბადისა და წყალბადის ატომი, რომლებიც ორგანულ ქიმიაზე თუ ვისაუბრებთ, გვექნება ბევრი ნახშირბადისა და წყალბადის ატომი, რომლებიც დაკავშირდებიან და ცილებს წარმოქმნიან. დაკავშირდებიან და ცილებს წარმოქმნიან. შემდეგ ცილები ერთად შექმნიან ორგანულ სტრუქტურებს. შემდეგ ცილები ერთად შექმნიან ორგანულ სტრუქტურებს. და ამ ყველაფერს თუ გააერთიანებთ, საბოლოოდ მიიღებთ ვიღაცას, ვინც იუთუბის ვიდეოს წერს. და ამ ყველაფერს თუ გააერთიანებთ, საბოლოოდ მიიღებთ ვიღაცას, ვინც იუთუბის ვიდეოს წერს. აქ იწყება ეს ყველაფერი — ატომური ბმით. აქ იწყება ეს ყველაფერი — ატომური ბმით. აქ იწყება ეს ყველაფერი — ატომური ბმით. ამ ვიდეოს დანიშნულებაა, განვიხილოთ ატომების დაკავშირების სხვადასხვა გზები. ამ ვიდეოს დანიშნულებაა, განვიხილოთ ატომების დაკავშირების სხვადასხვა გზები. ამ ვიდეოს დანიშნულებაა, განვიხილოთ ატომების დაკავშირების სხვადასხვა გზები. ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი გზა დაკავშირების-- ჩემი აზრით, ყველაზე ძლიერი გზაც კი-- არის, როცა გვაქვს ატომი, რომელსაც ძალიან უნდა ელექტრონის გაცემა და მეორე ატომი, რომელსაც ძალიან უნდა ელექტრონის მიერთება. ძალიან უნდა ელექტრონის გაცემა და მეორე ატომი, რომელსაც ძალიან უნდა ელექტრონის მიერთება. ძალიან უნდა ელექტრონის გაცემა და მეორე ატომი, რომელსაც ძალიან უნდა ელექტრონის მიერთება. ხომ მართალია? ამაზე ადრეც ვილაპარაკეთ. ატომს ელექტრონის გაცემა იმიტომ უნდა, რომ უფრო სტაბილური კონფიგურაცია ჰქონდეს გარე შრეზე. ატომს ელექტრონის გაცემა იმიტომ უნდა, რომ უფრო სტაბილური კონფიგურაცია ჰქონდეს გარე შრეზე. ატომს ელექტრონის გაცემა იმიტომ უნდა, რომ უფრო სტაბილური კონფიგურაცია ჰქონდეს გარე შრეზე. ყველას უნდა, რომ კეთილშობილ აირებს გავდეს. ყველას შურს კეთილშობილი გაზების, რადგან მათ გარე შრეზე რვა ელექტრონი აქვთ. ვის უნდა გაცემა? პერიოდულ სისტემას თუ შეხედავთ, ნახავთ, რომ ტუტე მეტალებს უნდათ ძალიან ელექტრონის გაცემა. პერიოდულ სისტემას თუ შეხედავთ, ნახავთ, რომ ტუტე მეტალებს უნდათ ძალიან ელექტრონის გაცემა. პერიოდულ სისტემას თუ შეხედავთ, ნახავთ, რომ ტუტე მეტალებს უნდათ ელექტრონის გაცემა. ამ ელემენტებს ძალიან უნდათ ელექტრონის მოშორება. სხვა ელემენტებსაც სურთ ელექტრონის მოშორება, მაგრამ ექსტრემალური მაგალითი განვიხილოთ. სხვა ელემენტებსაც სურთ ელექტრონის მოშორება, მაგრამ ექსტრემალური მაგალითი განვიხილოთ. ამ ელემენტებს ძალიან უნდათ ელექტრონის მოშორება. ვის უნდა ელექტრონის მიერთება? ჰალოგენებს, რაზეც უკვე ვილაპარაკეთ. ჰალოგენებს, რაზეც უკვე ვილაპარაკეთ. ამ ელემენტებს ძალიან უნდათ ელექტრონის მიერთება. თუმცა ამ საკითხში მარტონი არ არიან. მათ ძალიან მაღალი ელექტროუარყოფითობა აქვთ. მათ ძალიან უნდათ ელექტრონის მიერთება. თუ ამათ გვერდიგვერდ მოვათავსებთ, რა მოხდება? მაგალითად, ავიღოთ ნატრიუმი და ქლორი. დავუშვათ, კერძის არომატიზირება გვინდა. გვაქვს ნატრიუმი და ქლორი. ნატრიუმის-- დავხატავ მის ვალენტურ შრეს-- ნატრიუმის ვალენტური შრე ასეთია. ნატრიუმის-- დავხატავ მის ვალენტურ შრეს-- ნატრიუმის ვალენტური შრე ასეთია. ერთი ელექტრონი აქვს, რომელსაც სიამოვნებით მოიშორებდა. ერთი ელექტრონი აქვს, რომელსაც სიამოვნებით მოიშორებდა. ქლორი კი ასე გამოიყურება. ქლორი კი ასე გამოიყურება. შვიდი ვალენტური ელექტრონი აქვს. ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი, შვიდი. ამ ელექტრონს უნდა გაქცევა. ამ პატარა ლურჯ ელექტრონს ნატრიუმისგან თავის დაღწევა და ქლორზე გადასვლა უნდა. ამ პატარა ლურჯ ელექტრონს ნატრიუმისგან თავის დაღწევა და ქლორზე გადასვლა უნდა. ამ პატარა ლურჯ ელექტრონს ნატრიუმისგან თავის დაღწევა და ქლორზე გადასვლა უნდა. მხოლოდ ერთი-ერთზე ურთიერთქმედება არ ხდება, მილიარდობით და ტრილიონობით ასეთი ატომი მხოლოდ ერთი-ერთზე ურთიერთქმედება არ ხდება, მილიარდობით და ტრილიონობით ასეთი ატომი გვაქვს და ელექტრონები ხან ერთ ატომზე ხტებიან, ხან - მეორეზე. გვაქვს და ელექტრონები ხან ერთ ატომზე ხტებიან, ხან - მეორეზე. მაგრამ სიმარტივისთვის დავუშვათ, რომ მხოლოდ ეს ორი ატომი გვაქვს. მაგრამ სიმარტივისთვის დავუშვათ, რომ მხოლოდ ეს ორი ატომი გვაქვს. ეს ელექტრონი გადახტება და ამ დროს რა მოსდის ნატრიუმს? ეს ელექტრონი გადახტება და ამ დროს რა მოსდის ნატრიუმს? ეს ელექტრონი გადახტება და ამ დროს რა მოსდის ნატრიუმს? ნატრიუმს ვალენტურ შრეზე ელექტრონი აღარ აქვს. ნატრიუმს ვალენტურ შრეზე ელექტრონი აღარ აქვს. უფრო სწორად აქვს, რადგან მისი ვალენტური შრე ახლა ქვედა შრე გახდა, მაგრამ შეგვიძლია, ვთქვათ, რომ უფრო სწორად აქვს, რადგან მისი ვალენტური შრე ახლა ქვედა შრე გახდა, მაგრამ შეგვიძლია, ვთქვათ, რომ მან დაკარგა ელექტრონი, რომელიც აქ ჰქონდა. მისი ატომური კონფიგურაცია გავს ნეონისას. მისი ატომური კონფიგურაცია გავს ნეონისას. ხომ მართალია? ელექტრონდაკარგული ნატრიუმი გავს ნეონს, ელექტრული კონფიგურაციით მაინც. ელექტრონდაკარგული ნატრიუმი გავს ნეონს, ელექტრული კონფიგურაციით მაინც. ახლა მას პროტონებზე ნაკლები ელექტრონი და, შესაბამისად, დადებითი მუხტი აქვს. ახლა მას პროტონებზე ნაკლები ელექტრონი და, შესაბამისად, დადებითი მუხტი აქვს. აქ ნეიტრალური იყო, ახლა კიდევ დადებითია. აქ ნეიტრალური იყო, ახლა კიდევ დადებითია. აქ ნეიტრალური იყო, ახლა კიდევ დადებითია. ახლა ქლორს შევხედოთ. ჩაწერის გზებს ვურევ, მაგრამ მთავარია, იდეა გაგაგებინოთ. ჩაწერის გზებს ვურევ, მაგრამ მთავარია, იდეა გაგაგებინოთ. ქლორს შვიდი ელექტრონი ჰქონდა: ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი, შვიდი. ქლორს შვიდი ელექტრონი ჰქონდა: ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი, შვიდი. ეს ელექტრონიც ქლორზე გადახტა. ახლა ის ბედნიერია და არგონს გავს. ახლა ის ბედნიერია და არგონს გავს. სრულად შევსებული ვალენტური შრე აქვს. როგორია ახლა მისი მუხტი. მას ერთით მეტი ელექტრონი აქვს, 18 17-ის ნაცვლად. მას ერთით მეტი ელექტრონი აქვს, 18 17-ის ნაცვლად. ხომ სწორია? როგორია ახლა მისი მუხტი? 17 პროტონი და 18 ელექტრონი აქვს. უარყოფითი მუხტი აქვს. აქ მინუსს დავწერ. უარყოფითი მუხტი აქვს, რადგან ნატრიუმისგან მიიღო ეს ერთი ელექტრონი. უარყოფითი მუხტი აქვს, რადგან ნატრიუმისგან მიიღო ეს ერთი ელექტრონი. ახლა ორივე ელემენტი ბედნიერია ელექტრონის კონფიგურაციის მხრივ. ახლა ორივე ელემენტი ბედნიერია ელექტრონის კონფიგურაციის მხრივ. ორივეს სტაბილური ვალენტური შრე აქვს. მაგრამ ისინი ერთმანეთს მიიზიდავენ კულონის ძალების თანახმად. მაგრამ ისინი ერთმანეთს მიიზიდავენ კულონის ძალების თანახმად. დადებითს უარყოფითი იზიდავს და პირიქით. დადებითს უარყოფითი იზიდავს და პირიქით. ეს ელექტროსტატიკური ძალა ძალიან ძლიერია და, შესაბამისად, ისინი ერთმანეთს ებმიან. ეს ელექტროსტატიკური ძალა ძალიან ძლიერია და, შესაბამისად, ისინი ერთმანეთს ებმიან. მიზიდვის ამ ძალას იონური ბმა ჰქვია. მიზიდვის ამ ძალას იონური ბმა ჰქვია. ისინი წარმოქმნიან ნატრიუმქლორიდს. ისინი წარმოქმნიან ნატრიუმქლორიდს. ისინი ელექტრონებს არ იზიარებენ. ამ ელემენტს ისე უნდოდა ელექტრონი, ამას კიდევ - ელექტრონის დაკარგვა, რომ პირდაპირ გადასცა. ამ ელემენტს ისე უნდოდა ელექტრონი, ამას კიდევ - ელექტრონის დაკარგვა, რომ პირდაპირ გადასცა. მაგრამ მერე აღმოჩნდა, რომ ერთი უარყოფითი გახდა, მეორე კი - დადებითი და დაკავშირებაც მოუნდათ. მაგრამ მერე აღმოჩნდა, რომ ერთი უარყოფითი გახდა, მეორე კი - დადებითი და დაკავშირებაც მოუნდათ. მაგრამ მერე აღმოჩნდა, რომ ერთი უარყოფითი გახდა, მეორე კი - დადებითი და დაკავშირებაც მოუნდათ. ასე შეიქმნა სუფრის მარილი, რომელიც შეგვიძლია მოვაყაროთ ჩვენს კერძს. ასე შეიქმნა სუფრის მარილი, რომელიც შეგვიძლია მოვაყაროთ ჩვენს კერძს. ეს არის შემთხვევა, როცა ერთ-ერთს ძალიან უნდა ელექტრონის მოშორება, მეორეს კიდევ მიღება. ეს არის შემთხვევა, როცა ერთ-ერთს ძალიან უნდა ელექტრონის მოშორება, მეორეს კიდევ - მიღება. რა ხდება მაშინ, როცა ასეთ ექსტრემალურ სიტუაციასთან არ გვაქვს საქმე? რა ხდება მაშინ, როცა ასეთ ექსტრემალურ სიტუაციასთან არ გვაქვს საქმე? რა ხდება მაშინ, როცა ასეთ ექსტრემალურ სიტუაციასთან არ გვაქვს საქმე? სხვა მაგალითებიც განვიხილოთ. ყველაზე კარგი მაგალითია ჟანგბადი. ყველაზე კარგი მაგალითია ჟანგბადი. ვნახოთ, ჟანგბადი. ეს იონური ბმაა. წინ და უკან გადახტომა არ მინდა, მაგრამ დარწმუნებული არ ვარ, რომ ვახსენე. წინ და უკან გადახტომა არ მინდა, მაგრამ დარწმუნებული არ ვარ, რომ ვახსენე. რატომ ჰქვია იონური ბმა? იმის გამო, რომ იონები შეიქმნა, როცა ერთი ელექტრონი ნატრიუმიდან ქლორს გადაეცა, ერთი ელექტრონი ნატრიუმიდან ქლორს გადაეცა, ნატრიუმი კატიონი გახდა, რადგან დადებითია. ეს კიდევ - ანიონი, რადგან უარყოფითია. შემდეგ კი ერთმანეთს შეუერთდნენ და წარმოქმნეს იონური ბმა. შემდეგ კი ერთმანეთს შეუერთდნენ და წარმოქმნეს იონური ბმა. ყველაფერი სწორია. რა ხდება, როცა ორი ელემენტი გვაქვს, რომლებიც დიდად არ განსხვავდებიან იმით, თუ რამდენად რა ხდება, როცა ორი ელემენტი გვაქვს, რომლებიც დიდად არ განსხვავდებიან იმით, თუ რამდენად უნდათ ელექტრონები. მათი ელექტროუარყოფითობა თითქმის ერთნაირია. ამის საუკეთესო მაგალითია ორი ერთი და იგივე ელემენტის შემთხვევა. ამის საუკეთესო მაგალითია ორი ერთი და იგივე ელემენტის შემთხვევა. მაგალითად, ავიღოთ ჟანგბადი. აქ გვქონდეს ერთი ჟანგბადი. პერიოდულ სისტემას შევხედოთ, რომ დავრწმუნდეთ-- ჟანგბადს ექვსი ვალენტური ელექტრონი აქვს, ხომ მართალია? ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი ვალენტური ელექტრონი. ხომ მართალია? ის არის 2s2, 2p4. ის არის 2s2, 2p4. მეორე შრეზე ექვსი ელექტრონი აქვს. ჟანგბადს აქვს ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი ელექტრონი. დავუშვათ, რომ კიდევ ერთი ჟანგბადი გვაქვს. მასაც ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი ელექტრონი აქვს. ჟანგბადის ორივე ატომს უნდა, რომ რვა ელექტრონი ჰქონდეს, რათა დასტაბილურდეს. ჟანგბადის ორივე ატომს უნდა, რომ რვა ელექტრონი ჰქონდეს, რათა დასტაბილურდეს. ჟანგბადის ორივე ატომს უნდა, რომ რვა ელექტრონი ჰქონდეს, რათა დასტაბილურდეს. შეუძლიათ, ისე მოიქცნენ, თითქოს კეთილშობილი აირები არიან, მაგრამ მათ რვა ელექტრონი ცალსახად არ აქვთ. დავუშვათ, რომ გარშემო სულ ჟანგბადის ატომები აქვთ და მხოლოდ იმის გაკეთება შეუძლიათ, რომ დავუშვათ, რომ გარშემო სულ ჟანგბადის ატომები აქვთ და მხოლოდ იმის გაკეთება შეუძლიათ, რომ ჟანგბადი მივიდეს ჟანგბადთან და შესთავაზოს ელექტრონების გაზიარება, რის შემდეგაც ორივეს ჟანგბადი მივიდეს ჟანგბადთან და შესთავაზოს ელექტრონების გაზიარება, რის შემდეგაც ორივეს შეუძლია ისე მოიქცეს, თითქოს რვა ელექტრონი აქვს. ეს ელემენტიც დათანხმდება, რატომაც არა. აქეთ გადმოვიყვანოთ. ლურჯად დავწერ. აუცილებელი არ არის, რომ ჟანგბადმა ფერები შეიცვალოს. ვხუმრობ. სხვა ფრად დავხატავ, რომ განასხვაოთ ამ ელემენტისგან. სხვა ფრად დავხატავ, რომ განასხვაოთ ამ ელემენტისგან. ამ ელექტრონებს იზიარებენ. ანუ, ისინი იზიარებენ ამ ელექტრონებს. აქ წრეების გავლებით შეგვიძლია გამოვსახოთ ეს. ელექტრონების ორ წყვილს იზიარებენ. ამ ატომს ექვსი ელექტრონი ჰქონდა, მაგრამ ახლა უკვე შეუძლია, თქვას, რომ რვა აქვს, ამ ატომს ექვსი ელექტრონი ჰქონდა, მაგრამ ახლა უკვე შეუძლია, თქვას, რომ რვა აქვს, ანუ, ვალენტურ შრეში რვა ელექტრონი აქვს. ეს ატომიც იმავეს შვება. მას აქვს ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი, მაგრამ ასევე შეუძლია, თქვას, რომ მას აქვს ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი, მაგრამ ასევე შეუძლია, თქვას, რომ ეს ელექტრონებიც მის ვალენტურ შრეშია. ანუ, ისიც ბედნიერია. ამ ბმას, როცა ელექტრონებს იზიარებენ-- სად მოთავსდებიან ეს ელექტრონები, მათი ალბათური განაწილების ღრუბლები და ა.შ.-- სად მოთავსდებიან ეს ელექტრონები, მათი ალბათური განაწილების ღრუბლები და ა.შ.-- ასეთ ბმას კოვალენტური ბმა ჰქვია. ასეთ ბმას კოვალენტური ბმა ჰქვია. ეს ბმა ტიპურია ისეთ ელემენტებს შორის, რომელთა ელექტროუარყოფითობაც მსგავსია, ანუ ეს ბმა ტიპურია ისეთ ელემენტებს შორის, რომელთა ელექტროუარყოფითობაც მსგავსია, ანუ ელექტრონების მიზიდვის მსგავსი სურვილი აქვთ. როცა იონიზაციის ენერგიაზე ვისაუბრეთ, ჟანგბადისა და წყლის ბმა ვახსენეთ. როცა იონიზაციის ენერგიაზე ვისაუბრეთ, ჟანგბადისა და წყლის ბმა ვახსენეთ. ჟანგბადი-- ეს დავხატეთ-- ეს ექვსი ცალი. არა ჟანგბადი წყალი ჟანგბადი და წყალბადი, რათა შეიქმნას წყალი. წყალბადი დაახლოებით ასე გამოიყურება. ჟანგბადი და წყალბადი, რათა შეიქმნას წყალი. წყალბადი დაახლოებით ასე გამოიყურება. ხომ მართალია? აქ გვაქვს წყალბადის ატომი. აქ გვაქვს წყალბადის ატომი. ეს ელემენტები ფიქრობენ, "რატომ არ ვერთდებით"? "მოდით, გავიზიაროთ ატომები". წყალბადის ატომებიც თანხმდებიან. მოდით, წყალბადს ასე გადავწერ, რომ ცხადი იყოს, რას იზიარებენ. წყალბადის ატომებიც თანხმდებიან. მოდით, ჟანგბადს ასე გადავწერ, რომ ცხადი იყოს, რას იზიარებენ. ასე გადავწერ ჟანგბადს, ამ წყვილს დავშლი. ასე გადავწერ ჟანგბადს, ამ წყვილს დავშლი. წყალბადის ატომები აქ მოვლენ და გაიზიარებენ-- ერთი წყალბადი აქ, მეორე წყალბადი აქ. წყალბადის ატომები აქ მოვლენ და გაიზიარებენ-- ერთი წყალბადი აქ, მეორე წყალბადი აქ. ამ ატომმა პირველი შრე შეივსო, რადგან იქ მხოლოდ ორი ცალი თავსდება. ამ ატომმა პირველი შრე შეივსო, რადგან იქ მხოლოდ ორი ცალი თავსდება. აქ ირღვევა რვის წესი, პირველ შრეში. აქ ირღვევა რვის წესი, პირველ შრეში. ამ ატომმაც შეივსო პირველი შრე. ჟანგბადს კიდევ ვალენტურ შრეზე რვა ელექტრონი აქვს. ჟანგბადს კიდევ ვალენტურ შრეზე რვა ელექტრონი აქვს. ყველა ბედნიერია. ესეც კოვალენტური ბმაა. ეს შეგვეძლო, სხვა გზითაც ჩაგვეწერა, მგონი, წინა ვიდეოში ასეც მოვიქეცი. ეს შეგვეძლო, სხვა გზითაც ჩაგვეწერა, მგონი, წინა ვიდეოში ასეც მოვიქეცი. ეს შეგვეძლო, სხვა გზითაც ჩაგვეწერა, მგონი, წინა ვიდეოში ასეც მოვიქეცი. სადაც თითოეული ეს ხაზი გულისხმობს ორი ელექტრონის არსებობას. ეს შეგვეძლო, სხვა გზითაც ჩაგვეწერა, მგონი, წინა ვიდეოში ასეც მოვიქეცი. ეს ორი ჩანაწერი ტოლფასია. ამ სიტუაციაში ჟაანგბადი წყალბადზე მეტად ელექტროუარყოფითია. ამ სიტუაციაში ჟაანგბადი წყალბადზე მეტად ელექტროუარყოფითია. მას უფრო უნდა ელექტრონების მიერთება, ვიდრე წყალბადს. ანუ, ამ სიტუაციაში ელექტრონები ჟანგბადის გარშემო მეტ დროს გაატარებენ, ვიდრე წყალბადის. ანუ, ამ სიტუაციაში ელექტრონები ჟანგბადის გარშემო მეტ დროს გაატარებენ, ვიდრე წყალბადის. წყალბადი განიცდის ნაწილობრივ დადებით მუხტს მოლეკულის ამ ნაწილზე. წყალბადი განიცდის ნაწილობრივ დადებით მუხტს მოლეკულის ამ ნაწილზე. ჟანგბადის ნაწილი კიდევ ნაწილობრივ უარყოფით მუხტს. ძალიან პატარად დავხატავ, რადგან ნაწილობრივ უარყოფითია. ძალიან პატარად დავხატავ, რადგან ნაწილობრივ უარყოფითია. ამას ეწოდება პოლარული კოვალენტური ბმა. ამას ეწოდება პოლარული კოვალენტური ბმა. რადგან მაინც კოვალენტურია — ელექტრონებს ვაზიარებთ, მაგრამ რადგან მაინც კოვალენტურია — ელექტრონებს ვაზიარებთ, მაგრამ მაგრამ ელექტრონები მიიზიდებიან ატომის ერთ მხარეს და იქ ატარებენ დროის უმეტეს ნაწილს. მაგრამ ელექტრონები მიიზიდებიან ატომის ერთ მხარეს და იქ ატარებენ დროის უმეტეს ნაწილს. შესაბამისად, მოლეკულას, როგორც ატომებისგან შემდგარ მთლიანობას, ექნება პოლარულობა. შესაბამისად, მოლეკულას, როგორც ატომებისგან შემდგარ მთლიანობას, ექნება პოლარულობა. მოლეკულის ერთ-ერთი მხარე უფრო უარყოფითი იქნება, ვიდრე მეორე, რომელიც მეტად დადებითი იქნება, რადგან ელექტრონები მეტ დროს ატარებენ ამ მხარეს. ვიდრე მეორე, რომელიც მეტად დადებითი იქნება, რადგან ელექტრონები მეტ დროს ატარებენ ამ მხარეს. ბოლო ბმა, რომელზეც ვილაპარაკებთ, არის ლითონური ბმა. ბოლო ბმა, რომელზეც ვილაპარაკებთ, არის ლითონური ბმა. ბოლო ბმა, რომელზეც ვილაპარაკებთ, არის ლითონური ბმა. სკოლაში ლითონურ ბმაში ვიყავი, მაგრამ ეს შემდეგი ვიდეოს თემაა. სკოლაში ლითონურ ბმაში ვიყავი, მაგრამ ეს შემდეგი ვიდეოს თემაა. ლითონების შემთხვევაში, ელექტრონების სტრუქტურას ვერ დავხატავთ. ლითონების შემთხვევაში, ელექტრონების სტრუქტურას ვერ დავხატავთ. მაგრამ რა ხდება-- დავუშვათ, გვაქვს რკინა. ბევრი ნეიტრალური რკინის ატომი გვაქვს. ბევრი ნეიტრალური რკინის ატომი გვაქვს. ლითონების საერთო თვისება ისაა, რომ მათ გარე შრეზე ბევრი ელექტრონი აქვთ, რომელთაც გასცემენ. ლითონების საერთო თვისება ისაა, რომ მათ გარე შრეზე ბევრი ელექტრონი აქვთ, რომელთაც გასცემენ. ლითონების საერთო თვისება ისაა, რომ მათ გარე შრეზე ბევრი ელექტრონი აქვთ, რომელთაც გასცემენ. ლითონების საერთო თვისება ისაა, რომ მათ გარე შრეზე ბევრი ელექტრონი აქვთ, რომელთაც გასცემენ. სიამოვნებით აზიარებენ ელექტრონებს. თუ ამ ატომებს ერთად მოვათავსებთ, ისინი ელექტრონებს გაიზიარებენ. თუ ამ ატომებს ერთად მოვათავსებთ, ისინი ელექტრონებს გაიზიარებენ. ანუ, ყველა მათგანი ხდება დადებითი. ანუ, ყველა მათგანი ხდება დადებითი. ძალიან მსგავსები არიან ამ მხრივ. ძალიან მსგავსები არიან ამ მხრივ. ლითონის ატომები. მათი ელექტრონები ზღვას ქმნიან აქ. ლითონის ატომები. მათი ელექტრონები ზღვას ქმნიან აქ. ყველანი იზიარებენ. ე მინუსი ე მინუსი ე მინუსი ე მინუსი და რადგან ყველას ელექტრონი ამ საერთო ზღვაშია და ყველას დადებითი მუხტი აქვს, და რადგან ყველას ელექტრონი ამ საერთო ზღვაშია და ყველას დადებითი მუხტი აქვს, თავიანთი შექმნილი ზღვა იზიდავთ. თავიანთი საზიარო ელექტრონების ზღვა იზიდავთ. თავიანთი საზიარო ელექტრონების ზღვა იზიდავთ. ეს არის ლითონების გამტარობის მიზეზი: ეს არის ლითონების გამტარობის მიზეზი: ელექტრონების ზღვის არსებობა მოძრაობას ძალიან ამარტივებს. მათი დრეკადობაც ამის დამსახურებაა. რადგან, მხოლოდ ვიზუალურადაც კი-- ცოტა ინტუიციურია, ზუსტი აქ არაფერია. ცოტა ინტუიციურია, ზუსტი აქ არაფერია. შეგიძლიათ, ეს ამოძრაოთ. წარმოიდგინეთ, რომ ეს არის ელექტრონების დიდი პუდინგი, ელექტრონების დიდი წებო. წარმოიდგინეთ, რომ ეს არის ელექტრონების დიდი პუდინგი, ელექტრონების დიდი წებო. შეგიძლიათ, ის გადახაროთ, გააბრტყელოთ ისე, რომ არ გატეხოთ. შეგიძლიათ, ის გადახაროთ, გააბრტყელოთ ისე, რომ არ გატეხოთ. მაგალითად, მარილებს ძალიან მყარი ბმები აქვთ და მათ მოხრას თუ ვცდით, ბმა აუცილებლად გაწყდება. მაგალითად, მარილებს ძალიან მყარი ბმები აქვთ და მათ მოხრას თუ ვცდით, ბმა აუცილებლად გაწყდება. მაგალითად, მარილებს ძალიან მყარი ბმები აქვთ და მათ მოხრას თუ ვცდით, ბმა აუცილებლად გაწყდება. ელექტრონების ჟელე არ გვაქვს, რომლის გადაღუნვა და რომელთან თამაშიც შეგვიძლია. ელექტრონების ჟელე არ გვაქვს, რომლის გადაღუნვა და რომელთან თამაშიც შეგვიძლია. ეს არის სამი სახის ბმა და იმედი მაქვს, რაღაც ინტუიცია გამოგიმუშავდათ. ეს არის სამი სახის ბმა და იმედი მაქვს, რაღაც ინტუიცია გამოგიმუშავდათ. ძალიან გამოსადეგი საკითხებია, რადგან მთელი დანარჩენი ქიმია ეყრდნობა ამ ბმებს. ძალიან გამოსადეგი საკითხებია, რადგან მთელი დანარჩენი ქიმია ეყრდნობა ამ ბმებს. ძალიან გამოსადეგი საკითხებია, რადგან მთელი დანარჩენი ქიმია ეყრდნობა ამ ბმებს. განვიხილავთ ბმების მნიშვნელობას დუღილის ტემპერატურისა და მოლეკულური თვისებების მიხედვით. დუღილის ტემპერატურისა და მოლეკულური თვისებების მიხედვით. შემდეგ ვიდეოში შევხვდებით. შემდეგ ვიდეოში შევხვდებით.