მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:11:39
ენერგიის 0 ქულა
ემზადებით გამოცდისთვის? მოემზადეთ ამ 2 გაკვეთილის დახმარებით შემდეგ თემაზე: პერიოდულობის სისტემა
იხილეთ 2 გაკვეთილი
ვიდეოს აღწერა
ელექტროუარყოფითობა, სავარაუდოდ, ყველაზე მნიშვნელოვანი კონცეპტია არაორგანულ ქიმიაში. ელექტროუარყოფითობა, სავარაუდოდ, ყველაზე მნიშვნელოვანი კონცეპტია არაორგანულ ქიმიაში. ლინუს პოლინგის განმარტებას გამოვიყენებთ, რომელიც ჩაწერა თავის წიგნში "ქიმიური ბმების ბუნება". ლაინუს პოლინგის მიხედვით, ელექტროუარყოფითობა არის ატომის ძალა მოლეკულაში, თავისკენ მიიზიდოს ელექტრონები. არის ატომის ძალა მოლეკულაში, თავისკენ მიიზიდოს ელექტრონები. მოლეკულაში არსებულ ორ ატომს შევადარებ. მოლეკულაში არსებულ ორ ატომს შევადარებ. ელექტროუარყოფითობის კონტექსტში ნახშირბადს ჟანგბადს შევადარებ. ელექტროუარყოფითობის კონტექსტში ნახშირბადს ჟანგბადს შევადარებ. ამისთვის უნდა გამოვიყენო ორგანული პერიოდული სისტემა, რომელშიცაა ელემენტები, რომლებიც ამისთვის უნდა გამოვიყენო ორგანული პერიოდული სისტემა, რომელშიცაა ელემენტები, რომლებიც ყველაზე ხშირად გვხვდებიან ორგანულ ქიმიაში. ლურჯად მოცემულია ელექტროუარყოფითობის პოლინგის მეთოდი. ლურჯად მოცემულია ელექტროუარყოფითობის პოლინგის მეთოდი. ლაინუს პოლინგმა გამოთვალა ელემენტების ელექტროუარყოფითობის მნიშვნელობები და ლაინუს პოლინგმა გამოთვალა ელემენტების ელექტროუარყოფითობის მნიშვნელობები და ტაბულაში ჩაწერა. ეს საშუალებას გვაძლევს, რომ სხვადასხვა ელემენტები შევადაროთ ერთმანეთს ელექტროუარყოფითობის მიხედვით. მაგალითად, გვაინტერესებს ნახშირბადი, რომლის ელექტროუარყოფითობაც 2.5-ია და მაგალითად, გვაინტერესებს ნახშირბადი, რომლის ელექტროუარყოფითობაც 2.5-ია და გვინდა, რომ ჟანგბადს შევადაროთ, რომლის ელექტროუარყოფითობაც 3.5-ია. გვინდა, რომ ჟანგბადს შევადაროთ, რომლის ელექტროუარყოფითობაც 3.5-ია. ანუ, ჟანგბადი უფრო ელექტროუარყოფითია, ვიდრე ნახშირბადი. განმარტების მიხედვით, თუ ჟანგბადი უფრო ელექტროუარყოფითია, მას მეტი ძალა აქვს, რომ განმარტების მიხედვით, თუ ჟანგბადი უფრო ელექტროუარყოფითია, მას მეტი ძალა აქვს, რომ მიიზიდოს ელექტრონები თავისკენ, ვიდრე ნახშირბადს. თუ დაფიქრდებით ელექტრონებზე და კოვალენტურ ბმაზე ნახშირბადსა და ჟანგბადს შორის, თუ დაფიქრდებით ელექტრონებზე და კოვალენტურ ბმაზე ნახშირბადსა და ჟანგბადს შორის, მათ შორის ელექტრონები თანაბრად გაზიარებული არ არის. იმის გამო, რომ ჟანგბადი მეტად ელექტროუარყოფითია, ის წითლად დახატულ ელექტრონებს თავისკენ მიიზიდავს. წითლად დახატულ ელექტრონებს თავისკენ მიიზიდავს. იმის გამო, რომ ელექტრონები უარყოფითადაა დამუხტული, ჟანგბადს ცოტა მეტი უარყოფითი მუხტი ექნება. ჟანგბადს ცოტა მეტი უარყოფითი მუხტი ექნება. ანუ, მას ექნება ნაწილობრივი უარყოფითი მუხტი. ანუ, მას ექნება ნაწილობრივი უარყოფითი მუხტი. ნაწილობრივ უარყოფითი ნაწილობრივობის ნიშანია პატარა დელტა. ჟანგბადი ნაწილობრივ უარყოფითია. ის "წითელ ბმაში" მყოფ ელექტრონებს თავისკენ ქაჩავს. ამ "წითელი ელექტრონების" ჟანგბადისკენ მოძრაობის საჩვენებელი კიდევ ერთი გზაა ეს სასაცილო ისარი. ამ "წითელი ელექტრონების" ჟანგბადისკენ მოძრაობის საჩვენებელი კიდევ ერთი გზაა ეს სასაცილო ისარი. ისარი ელექტრონების მოძრაობისკენაა მიმართული. ისარი ელექტრონების მოძრაობისკენაა მიმართული. ნახშირბადი კარგავს ამ წითელ ელექტრონებს. ნახშირბადი კარგავს ელექტრონის სიმკვრივეს. ნახშირბადი კარგავს ცოტა უარყოფით მუხტს. ნახშირბადი ნეიტრალური იყო, მაგრამ მას შემდეგ, რაც ცოტა უარყოფითი მუხტი დაკარგა, ნახშირბადი ნეიტრალური იყო, მაგრამ მას შემდეგ, რაც ცოტა უარყოფითი მუხტი დაკარგა, ის ნაწილობრივ დადებითი გახდა. ნახშირბადი ნაწილობრივ დადებითია. ჟანგბადი კი ნაწილობრივ უარყოფითია. ეს არის პოლარიზებული სიტუაცია. ერთ მხარეს ცოტა უარყოფითი მუხტი გვაქვს, მეორე მხარეს კი - ცოტა დადებითი. ერთ მხარეს ცოტა უარყოფითი მუხტი გვაქვს, მეორე მხარეს კი - ცოტა დადებითი. ერთ მხარეს ცოტა უარყოფითი მუხტი გვაქვს, მეორე მხარეს კი - ცოტა დადებითი. ეს ისევ კოვალენტური ბმაა, მაგრამ პოლარიზებული კოვალენტური ბმაა, ეს ისევ კოვალენტური ბმაა, მაგრამ პოლარიზებული კოვალენტური ბმაა, ამ ორი ატომის ელექტროუარყოფითობებს შორის განსხვავებების გამო. ამ ორი ატომის ელექტროუარყოფითობებს შორის განსხვავებების გამო. კიდევ რამდენიმე მაგალითი განვიხილოთ, სადაც ჩანს განსხვავებები ელექტროუარყოფითობაში. კიდევ რამდენიმე მაგალითი განვიხილოთ, სადაც ჩანს განსხვავებები ელექტროუარყოფითობაში. განვიხილოთ მოლეკულა, რომელშიც ორი ნახშირბადია და განვიხილოთ მოლეკულა, რომელშიც ორი ნახშირბადია და დავფიქრდეთ, რა მოუვათ წითელ ბმაში მყოფ მოლეკულებს. ნახშირბადების ელექტროუარყოფითობის მნიშვნელობა ერთნაირია. ნახშირბადების ელექტროუარყოფითობის მნიშვნელობა ერთნაირია. მარცხენა ნახშირბადის მნიშვნელობაა 2.5, მარჯვენასიც - 2.5. მარცხენა ნახშირბადის მნიშვნელობაა 2.5, მარჯვენასიც - 2.5. ელექტროუარყოფითობაში განსხვავება ნულია. რაც ნიშნავს, რომ წითელი ელექტრონები არცერთი ნახშირბადისკენ არ მოძრაობენ. რაც ნიშნავს, რომ წითელი ელექტრონები არცერთი ნახშირბადისკენ არ მოძრაობენ. რაც ნიშნავს, რომ წითელი ელექტრონები არცერთი ნახშირბადისკენ არ მოძრაობენ. შუაში გაჩერდებიან. ეს ორი ატომი გაინაწილებს. ეს კოვალენტური ბმაა, რომელშიც პოლარულობა არ გვხვდება, რადგან ელექტროუარყოფითობასთან არ გვაქვს საქმე. რადგან ელექტროუარყოფითობასთან არ გვაქვს საქმე. ამას ვეძახით არაპოლარულ კოვალენტურ ბმას. ამას ვეძახით არაპოლარულ კოვალენტურ ბმას. კიდევ ერთი მაგალითი განვიხილოთ. ნახშირბადი შევადაროთ წყალბადს. თუ მაქვს მოლეკულა, სადაც ნახშირბადი და წყალბადი ერთმანეთთან ბმას ამყარებენ და მინდა, გავარკვიო, რა მოსდით მათ შორის არსებულ "წითელ" ელექტრონებს. მინდა, გავარკვიო, რა მოსდით მათ შორის არსებულ "წითელ" ელექტრონებს. უკვე ვნახეთ ეს. ნახშირბადის ელექტროუარყოფითობა 2.5-ია, წყალბადის კიდევ - 2.1. ნახშირბადის ელექტროუარყოფითობა 2.5-ია, წყალბადის კიდევ - 2.1. მათ შორის განსხვავებაა 0.4. ანუ, განსხვავებული ელექტროუარყოფითობა აქვს ამ ორ ატომს, თუმცა ეს განსხვავება ძალიან მცირეა. ანუ, განსხვავებული ელექტროუარყოფითობა აქვს ამ ორ ატომს, თუმცა ეს განსხვავება ძალიან მცირეა. წიგნების უმეტესობაში ნახშირბადისა და წყალბადის ბმა არაპოლარულ კოვალენტურ ბმად მოიხსენიება. წიგნების უმეტესობაში ნახშირბადისა და წყალბადის ბმა არაპოლარულ კოვალენტურ ბმად მოიხსენიება. წიგნების უმეტესობაში ნახშირბადისა და წყალბადის ბმა არაპოლარულ კოვალენტურ ბმად მოიხსენიება. ესეც ასე გავაგრძელოთ და დავუბრუნდეთ მაგალითს, რომელშიც გავაგრძელოთ და დავუბრუნდეთ მაგალითს, რომელშიც ნახშირბადისა და ჟანგბადის ელექტროუარყოფითობები შევადარეთ. ნახშირბადის ელექტროუარყოფითობის მაჩვენებელია 2.5, ჟანგბადის კიდევ 3.5, ანუ, სხვაობა არის 1. ნახშირბადის ელექტროუარყოფითობის მაჩვენებელია 2.5, ჟანგბადის კიდევ 3.5, ანუ, სხვაობა არის 1. ნახშირბადის ელექტროუარყოფითობის მაჩვენებელია 2.5, ჟანგბადის კიდევ 3.5, ანუ, სხვაობა არის 1. ეს უკვე საკმარისია პოლარული კოვალენტური ბმის მისაღებად. ხომ მართალია? ეს არის პოლარული კოვალენტური ბმა ნახშირბადსა და ჟანგბადს შორის. ეს არის პოლარული კოვალენტური ბმა ნახშირბადსა და ჟანგბადს შორის. "წითელი" ელექტრონები ჟანგბადისკენ მიიზიდებიან და შესაბამისად, "წითელი" ელექტრონები ჟანგბადისკენ მიიზიდებიან და შესაბამისად, ჟანგბადს ნაწილობრივ უარყოფითი მუხტი ენიჭება. რადგან ნახშირბადს ელექტრონული სიმკვრივე შორდება, ის დადებითად იმუხტება. რადგან ნახშირბადს ელექტრონული სიმკვრივე შორდება, ის დადებითად იმუხტება. ანუ, თუ ელექტროუარყოფითობებს შორის სხვაობა ერთია, კოვალენტური ბმა პოლარულად მიიჩნევა. ანუ, თუ ელექტროუარყოფითობებს შორის სხვაობა ერთია, კოვალენტური ბმა პოლარულად მიიჩნევა. თუ სხვაობა 0.4-ია, მაშინ ბმა არაპოლარულია. თუ სხვაობა 0.4-ია, მაშინ ბმა არაპოლარულია. ანუ, სადღაც უნდა იყოს ზღვარი არაპოლარულსა და პოლარულ კოვალენტურ ბმებს შორის. ანუ, სადღაც უნდა იყოს ზღვარი არაპოლარულსა და პოლარულ კოვალენტურ ბმებს შორის. ანუ, სადღაც უნდა იყოს ზღვარი არაპოლარულსა და პოლარულ კოვალენტურ ბმებს შორის. წიგნების უმეტესობაში ამ ზღვარს დაახლოებით 0.5-თან ავლებენ. წიგნების უმეტესობაში ამ ზღვარს დაახლოებით 0.5-თან ავლებენ. თუ ელექტროუარყოფითობებს შორის სხვაობა 0.5-ზე მეტია, ბმა პოლარულად შეგვიძლია მივიჩნიოთ. თუ ელექტროუარყოფითობებს შორის სხვაობა 0.5-ზე მეტია, ბმა პოლარულად შეგვიძლია მივიჩნიოთ. თუ ელექტროუარყოფითობებს შორის სხვაობა 0.5-ზე მეტია, ბმა პოლარულად შეგვიძლია მივიჩნიოთ. თუ ეს სხვაობა 0.5-ზე ნაკლებია, კოვალენტური ბმა არაპოლარულია. თუ ეს სხვაობა 0.5-ზე ნაკლებია, კოვალენტური ბმა არაპოლარულია. თუ ეს სხვაობა 0.5-ზე ნაკლებია, კოვალენტური ბმა არაპოლარულია. გახსოვდეთ, რომ ელექტროუარყოფითობის შეფასების პოლინგის მეთოდს ვიყენებთ. გახსოვდეთ, რომ ელექტროუარყოფითობის პოლინგის სკალას ვიყენებთ. ელექტროუარყოფითობის რამდენიმე სხვადასხვა სკალა არსებობს. ანუ, ეს რიცხვები აბსოლუტური არ არის. ფარდობითი განსხვავებებია. ელექტროუარყოფითობაში მნიშვნელოვანი ზუსტად ეს ფარდობითი განსხვავებებია. ელექტროუარყოფითობაში მნიშვნელოვანი ზუსტად ეს ფარდობითი განსხვავებებია. კიდევ ერთი მაგალითი განვიხილოთ. ჟანგბადი შევადაროთ წყალბადს. რა ხდება, როცა ჟანგბადისა და წყალბადის ელექტრონები ამყარებენ ბმებს? რა ხდება, როცა ჟანგბადისა და წყალბადის ელექტრონები ამყარებენ ბმებს? ეს "წითელი" ელექტრონები. კარგი უკვე ვნახეთ ორივე ატომის ელექტროუარყოფითობის მნიშვნელობა. უკვე ვნახეთ ორივე ატომის ელექტროუარყოფითობის მნიშვნელობა. ჟანგბადის ეს მნიშვნელობაა 3.5, წყალბადის კი - 2.1. განსხვავება 1.4-ია, ანუ, ეს კოვალენტური ბმა პოლარულია. განსხვავება 1.4-ია, ანუ, ეს კოვალენტური ბმა პოლარულია. რადგან ჟანგბადი წყალბადზე მეტად ელექტროუარყოფითია, "წითელი" ელექტრონები მასთან ახლოს მივლენ. ანუ, ჟანგბადს ნაწილობრივ უარყოფითი მუხტი ექნება. წყალბადს კიდევ ნაწილობრივ დადებითი მუხტი ექნება. აი, ასე კარგი ახლა ნახშირბადი და ლითიუმი ვნახოთ. გამოვსახოთ ბმა ნახშირბადსა და ლითიუმს შორის. ნახშირბადსა და ლითიუმს შორის გაზიარებული ორი ელექტრონი გვაინტერესებს. ნახშირბადსა და ლითიუმს შორის გაზიარებული ორი ელექტრონი გვაინტერესებს. უკვე ვნახეთ, რომ ნახშირბადის ელექტროუარყოფითობის მნიშვნელობა 2.5-ია. დავუბრუნდეთ პერიოდულ სისტემას და ლითიუმის ელექტროუარყოფითობა ვნახოთ. დავუბრუნდეთ პერიოდულ სისტემას და ლითიუმის ელექტროუარყოფითობა ვნახოთ. პერიოდული სისტემის პირველ ჯგუფში ვიპოვოთ ლითიუმი, რომლის ელექტროუარყოფითობაც ერთია. პერიოდული სისტემის პირველ ჯგუფში ვიპოვოთ ლითიუმი, რომლის ელექტროუარყოფითობაც ერთია. პერიოდული სისტემის პირველ ჯგუფში ვიპოვოთ ლითიუმი, რომლის ელექტროუარყოფითობაც ერთია. დავბრუნდეთ აქ და დავწეროთ ერთი. განსხვავება ელექტროუარყოფითობებს შორის 1.5-ია. ანუ, ეს კოვალენტური ბმა პოლარულია. ნახშირბადი ლითიუმზე უფრო ელექტროუარყოფითია. ანუ, "წითელი" ელექტრონები ნახშირბადის ატომთან მივლენ ახლოს. ანუ, "წითელი" ელექტრონები ნახშირბადის ატომთან მივლენ ახლოს. ნახშირბადის გარშემო ელექტრონების სიმკვრივე ჩვეულებრივზე მეტი იქნება. ნახშირბადის გარშემო ელექტრონების სიმკვრივე ჩვეულებრივზე მეტი იქნება. შესაბამისად, ის ნაწილობრივ უარყოფითი იქნება. ლითიუმი კარგავს ელექტრონების სიმკვრივეს და ნაწილობრივ დადებითი ხდება. ლითიუმი კარგავს ელექტრონების სიმკვრივეს და ნაწილობრივ დადებითი ხდება. ანუ, ეს ბმა პოლარული კოვალენტური ბმაა. რამდენიმე წუთში ნახავთ, რომ ეს ბმა იონურადაც შეგვეძლო მიგვეჩნია. რამდენიმე წუთში ნახავთ, რომ ეს ბმა იონურადაც შეგვეძლო მიგვეჩნია. ეს დამოკიდებულია ელექტროუარყოფითობის მნიშვნელობებზე და იმაზე, თუ რა ტიპის ქიმიურ რეაქციებზე მუშაობთ. მნიშვნელობებზე და იმაზე, თუ რა ტიპის ქიმიურ რეაქციებზე მუშაობთ. ანუ, ეს ბმა იონურია. განვიხილოთ ისეთი ნაერთის მაგალითი, რომელიც ცალსახად იონურია. განვიხილოთ ისეთი ნაერთის მაგალითი, რომელიც ცალსახად იონურია. რა თქმა უნდა, ეს ცნობილი მაგალითი იქნება ნატრიუმის ქლორიდი. დავიწყოთ ისე, თითქოს ნატრიუმსა და ქლორს შორის კოვალენტური ბმაა. დავიწყოთ ისე, თითქოს ნატრიუმსა და ქლორს შორის კოვალენტური ბმაა. დავიწყოთ ისე, თითქოს ნატრიუმსა და ქლორს შორის კოვალენტური ბმაა. კარგი კოვალენტური ბმით ვიწყებთ. ელექტრონები დავხატოთ. ვიცით, რომ ეს ბმა ორელექტრონიანია. აი, ასე. ვნახოთ სხვაობა ნატრიუმისა და ქლორის ელექტროუარყოფითობებს შორის. ვნახოთ სხვაობა ნატრიუმისა და ქლორის ელექტროუარყოფითობებს შორის. კარგი აქ დავბრუნდები. ნატრიუმი ვიპოვოთ, რომლის მნიშვნელობაც 0.9 არის და ქლორი, რომლის მნიშვნელობაც 3-ია. ნატრიუმი ვიპოვოთ, რომლის მნიშვნელობაც 0.9 არის და ქლორი, რომლის მნიშვნელობაც 3-ია. 0.9 — ნატრიუმი და 3 — ქლორი. ნატრიუმის მნიშვნელობაა 0.9, ქლორის კი - 3. ნატრიუმის მნიშვნელობაა 0.9, ქლორის კი - 3. ელექტროუარყოფითობისთვის ეს სხვაობა დიდია. სხვაობაა 2.1. ქლორი ნატრიუმზე მეტად ელექტროუარყოფითია. აღმოჩნდა, რომ ის იმდენად მეტად ელექტროუარყოფითია, რომ ნატრიუმს საერთოდ არ უზიარებს ელექტრონებს. მოპარავს ამ ელექტრონებს. რომ გადმოვხატავ, ქლორს დავხატავ რვა ელექტრონით გარშემორტყმულს. რომ გადმოვხატავ, ქლორს დავხატავ რვა ელექტრონით გარშემორტყმულს. ეს ორი "წითელი" ელექტრონი-- გაჩვენებთ მათ-- ეს ორი "წითელი" ელექტრონი ნატრიუმსა და ქლორს შორის-- რადგან ქლორი ბევრად უფრო ეს ორი "წითელი" ელექტრონი ნატრიუმსა და ქლორს შორის-- რადგან ქლორი უფრო ელექტროუარყოფითია, ის ამ ორ ელექტრონს ძლიერად მიიზიდავს, თითქმის სრულად მოიპარავს. ელექტროუარყოფითია, ის ამ ორ ელექტრონს ძლიერად მიიზიდავს, თითქმის სრულად მოიპარავს. ამ ორ "წითელ" ელექტრონს ქლორი მოიპარავს. ამ ორ "წითელ" ელექტრონს ქლორი მოიპარავს. ნატრიუმი ასე დარჩება. ქლორს ზედმეტი ელექტრონი აქვს, რომელიც მას უარყოფით 1 მუხტს ანიჭებს. ქლორს ზედმეტი ელექტრონი აქვს, რომელიც მას უარყოფით 1 მუხტს ანიჭებს. ნაწილობრივ მუხტებთან აღარ გვაქვს საქმე, ქლორს მთელი 1 უარყოფითი მუხტი აქვს. ნაწილობრივ მუხტებთან აღარ გვაქვს საქმე, ქლორს მთელი 1 უარყოფითი მუხტი აქვს. ნატრიუმმა დაკარგა ელექტრონი, შესაბამისად, ერთი დადებითი მუხტი აქვს, აი, ასე. ნატრიუმმა დაკარგა ელექტრონი, შესაბამისად, ერთი დადებითი მუხტი აქვს, აი, ასე. ორ იონს შორის იონური ბმა დამყარდა. ეს გამოსახავს იონურ ბმას. სხვაობა ელექტროუარყოფითობაში სადღაც 1.5-სა და 2.1-ს შორისაა სხვაობა ელექტროუარყოფითობაში სადღაც 1.5-სა და 2.1-ს შორისაა პოლარულ კოვალენტურ ბმასა და იონურს შორის. წიგნების უმეტესობაში დაახლოებით 1.7-ია. წიგნების უმეტესობაში დაახლოებით 1.7-ია. თუ 1.7-ზე მეტია, ძირითადად იონურ ბმად მიიჩნევა. თუ 1.7-ზე მეტია, ძირითადად იონურ ბმად მიიჩნევა. 1.7-ზე ნაკლები კი - პოლარულ კოვალენტურად. თუმცა ყოველთვის ასე არ ხდება. ხო მართალია? განვიხილოთ ნახშირბადისა და ლითიუმის მაგალითი. განვიხილოთ ნახშირბადისა და ლითიუმის მაგალითი. აქ ნახშირბადის და ლითიუმის ბმა განხილული გვაქვს, როგორც პოლარული კოვალენტური ბმა. აქ ნახშირბადის და ლითიუმის ბმა განხილული გვაქვს, როგორც პოლარული კოვალენტური ბმა. თუმცა ზოგჯერ ამ "წითელ" ბმას იონურადაც მიიჩნევენ. თუმცა ზოგჯერ ამ "წითელ" ბმას იონურადაც მიიჩნევენ. დავხატოთ ნახშირბადისა და ლითიუმის სურათი, სადაც მათ შორის ბმა იონურია. დავხატოთ ნახშირბადისა და ლითიუმის სურათი, სადაც მათ შორის ბმა იონურია. თუ ნახშირბადი ლითიუმზე უფრო ელექტროუარყოფითია, ამ წითელი ბმიდან ორ ელექტრონს მოიპარავს. გამოვსახავ ელექტრონებს, რომლებიც ნახშირბადის ატომისკენ გადავიდნენ. გამოვსახავ ელექტრონებს, რომლებიც ნახშირბადის ატომისკენ გადავიდნენ. ელექტრონებს ლითიუმს აღარ უზიარებს. ნახშირბადმა მოიპარა ეს ელექტრონები. ლითიუმი კი აქ არის. ლითიუმმა დაკარგა ერთი ელექტრონი და შესაბამისად 1 ფორმალური მუხტი მიენიჭა. ლითიუმმა დაკარგა ერთი ელექტრონი და შესაბამისად პლუს ერთი ფორმალური მუხტი მიენიჭა. ნახშირბადმა მიიერთა ელექტრონი, ანუ, მინუს ერთი ფორმალური მუხტი მიენიჭა. ნახშირბადმა მიიერთა ელექტრონი, ანუ, მინუს ერთი ფორმალური მუხტი მიენიჭა. აქ ამ ბმას განვიხილავთ, როგორც იონურს. ფორმალური მუხტებით ორგანული ქიმიის ზოგიერთი რეაქციისთვის ეს ძალიან გამოსადეგია. ამ მაგალითით იმის თქმა მინდოდა, რომ ეს 1.7 აბსოლუტური სიდიდე არ არის, ფარდობითია. ამ მაგალითით იმის თქმა მინდოდა, რომ ეს 1.7 აბსოლუტური სიდიდე არ არის, ფარდობითია. ამ მაგალითით იმის თქმა მინდოდა, რომ ეს 1.7 აბსოლუტური სიდიდე არ არის, ფარდობითია. შეგვეძლო, წერტილოვანი სტრუქტურა დაგვეხატა და ესეც ჭეშმარიტი იქნებოდა. შეგვეძლო, წერტილოვანი სტრუქტურა დაგვეხატა და ესეც ჭეშმარიტი იქნებოდა. ხომ მართალია? შეგვეძლო, ასე დაგვეხატა. ან ისე მოვქცეოდით, როგორც ამ იონურ ბმას. მივუახლოვდით დასასრულს. ზოგადად მიმოვიხილეთ ელექტროუარყოფითობა. ამ ვიდეოში რიცხვებს ვიყენებდით, შემდეგში ნაკლებად დაგვჭირდება ისინი. ამ ვიდეოში რიცხვებს ვიყენებდით, შემდეგში ნაკლებად დაგვჭირდება ისინი. ამ ვიდეოში რიცხვებს ვიყენებდით, შემდეგში ნაკლებად დაგვჭირდება ისინი. ელექტროუარყოფითობის მნიშვნელობებს შორის ფარდობითი სხვაობა გვაინტერესებს. ელექტროუარყოფითობის მნიშვნელობებს შორის ფარდობითი სხვაობა გვაინტერესებს. მნიშვნელოვანია, გვესმოდეს, რომ ჟანგბადი ნახშირბადზე მეტად ელექტროუარყოფითია. მნიშვნელოვანია, გვესმოდეს, რომ ჟანგბადი ნახშირბადზე მეტად ელექტროუარყოფითია. ეს დაგეხმარებათ ორგანული ქიმიის მექანიზმებში გასარკვევად. ეს დაგეხმარებათ ორგანული ქიმიის მექანიზმებში გასარკვევად.