ნახეთ, როგორ ახასიათებს უფრო გაშლილ განაწილებებს უფრო მაღალი სტანდარტული გადახრა.

სტანდარტული გადახრის გაცნობა

სტანდარტული გადახრა ზომავს მონაცემების გაბნეულობას. რაც უფრო გაბნეულია მონაცემები, მით უფრო დიდია სტანდარტული გადახრა.
მაგალითად, ქვედა ლურჯ განაწილებას უფრო დიდი სტანდარტული გადახრა (სგ) აქვს, ვიდრე ზედა მწვანე განაწილებას:
საინტერესოა, რომ სტანდარტული გადახრა ვერ იქნება უარყოფითი. 00–თან ახლო სტანდარტული გადახრა ნიშნავს, რომ მონაცემების წერტილები ახლოსაა საშუალოსთან (რომელიც წერტილოვანი ხაზითაა ნაჩვენები). რაც უფრო შორსაა მონაცემების წერტილები საშუალოსგან, მით უფრო დიდია სტანდარტული გადახრა.

სცადეთ თქვენით