ძირითადი მასალა

მარტივი და შედგენილი რიცხვები (შესავალი)

ისწავლეთ, რა არის მარტივი და შედგენილი რიცხვები და ივარჯიშეთ მათ ამოცნობაში.