ძირითადი მასალა

მარტივი და შედგენილი რიცხვები (მიმოხილვა)

მიმოიხილეთ მარტივი და შედგენილი რიცხვები და ივარჯიშეთ ამოცანების ამოხსნაში.