მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:2:36

ვიდეოს აღწერა

დაითვალეთ ათეულებით, 40–დან დაწყებული და შეავსეთ ცარიელი ადგილები დავიწყოთ ათეულებით თვლა 40–დან მოყოლებული: 40 არის ოთხი ათეული, თუ მას კიდევ ათს დავუმატებთ მივიღებთ ხუთ ათეულს, ანუ 50–ს, ახლა თუ ამასაც დავუმატებთ ათს მივიღებთ ექვს ათეულს ანუ 60–ს, ახლა ამასაც თუ დავუმატებთ ათს მივიღებთ შვიდ ათეულს, ანუ 70–ს. მაგრამ 70–ის ჩაწერა არ გვიწევს, რადგანაც უკვე ჩაწერეს ჩვენ მაგივრად. გავაგრძელოთ ათეულებით თვლა. თუ ათს დავუმატებთ 70–ს, ან იგივე შვიდ ათეულს მივიღებთ რვა ათეულს, ანუ 80–ს. დაუმატეთ ათი ამას და მიიღებთ ცხრა ათეულს, ანუ 90–ს. მორჩა, ეს დავასრულეთ. გავაკეთოთ კიდევ ერთი. დაიწყეთ 565–ით და დაითვალეთ ათეულებით. შეავსეთ ცარიელი ადგილები. გამოდის, ყოველ ჯერ, როცა გვინდა რამე დავამატოთ, უნდა დავამატოთ ათი. 656 არის ექვსი ასეული, ხუთი ათეული და ექვსი ერთეული. ჩვენ უნდა დავუმატოთ ათი, ანუ ხუთი ათეულის მაგივრად აქ ექვსი ათეული გვექნება. ანუ, გამოვა 666: ექვსი ასეული, ექვსი ათეული და ექვსი ერთეული. დავუმატოთ კიდევ ერთი ათი. ბოლო რიცხვში ექვსი ათეული გვქონდა. ახლა კი შვიდი ათეული გვექნება. ახალი რიცხვი იქნება 676. ახლა კიდევ ერთი ათი დავამატოთ. ახლა გვექნება ექვსი ასეული რვა ათეული და ექვსი ერთეული, იგივე 686. ამ რიცხვსაც დავუმატოთ ათი. გვექნება ექვსი ასეული, რვა ათეულის მაგივრად ცხრა ათეული და ექვსი ერთეული. 696. შემდეგი კი უკვე საინტერესოა. ამასაც უნდა დავუმატოთ ათი. მაგრამ, რა გვექნება ათეულების ადგილას თუ აქ კიდევ ერთ ათს დავამატებთ? შეხედეთ ექვს ასეულსა და ცხრა ათეულს, როგორც 69 ათეულს თუ გაქვთ 69 ათეული და კიდევ ერთ ათეულს უმატებთ, გამოგივათ 70 ათეული. ანუ, აქ გექნებათ 70 ათეული და ექვსი ერთეული. ანუ როცა 696–ს ერთ ათეულს დაუმატებთ, 706–ს მიიღებთ ამ რიცხვს შეგიძლიათ შეხედოთ, როგორც 65 ათეულს და ექვს ერთეულს. 66 ათეული. 67 ათეული. 68 ათეული. 69 ათეული. დაბოლოს, 70 ათეული. 706.