ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:11:17

"გადატანითი" გარდაქმნა ფუნქციის მაჩვენებლიანზე გამრავლებით