ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:5:38

გეომეტრიული პროგრესიის ზოგადი წევრისა და რეკურსიული ფორმულები