ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:6:30

გეომეტრიული პროგრესიის ზოგადი წევრის ფორმულისა და რეკურსიული ფორმულის ერთმანეთში გადაყვანა