ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:5:54

ამოცანა სტრუქტურის ანალიზზე: ცხოველების მაღაზია (პირველი ორიდან)