ძირითადი მასალა
სითბოტევადობა და წყლის აორთქლების კუთრი სითბო. აორთქლებით გამოწვეული გაგრილება. რატომ ტივტივებს ყინული.
დავალაგოთ:
ბიოლოგიის ორიგინალი მასალის დაფინანსებისთვის მადლობა ფონდს Amgen Foundation