ძირითადი მასალა
ენდოთერმული და ექტოთერმული ორგანიზმების მეტაბოლიზმი. ძირითადი მეტაბოლიზმის სიჩქარე და სტანდარტული მეტაბოლიზმის სიჩქარე. როგორ იცვლება მეტაბოლიზმის სიჩქარე სხეულის ზომისა და აქტიურობის დონის მიხედვით.
დავალაგოთ:
ბიოლოგიის ორიგინალი მასალის დაფინანსებისთვის მადლობა ფონდს Amgen Foundation