ვირუსები

ამ თემის შესახებ

ვირუსები: ცოცხლები არიან ისინი? მკვდრები არიან? თუ... უკვდავები? ისწავლეთ მეტი ამ გასაოცარი (და კლინიკურად მნიშვნელოვანი) ნაწილაკების შესახებ, რომლებიც ავსებენ "სიცარიელეს" ცოცხალსა და არა-ცოცხალს შორის.