ძირითადი მასალა

მოცულობა და ზედაპირის ფართობი

დაადგინეთ, რა მიმართულებით გჭირდებათ განვითარება ამ გაკვეთილებში:
დაადგინეთ, რა მიმართულებით გჭირდებათ განვითარება ამ გაკვეთილში:
დაადგინეთ, რა მიმართულებით გჭირდებათ განვითარება ამ გაკვეთილში:
ისწავლეთ
ამ გაკვეთილში ვიდეოები და სტატიები არაა ხელმისაწვდომი
დაადგინეთ, რა მიმართულებით გჭირდებათ განვითარება ამ გაკვეთილებში:
დაადგინეთ, რა მიმართულებით გჭირდებათ განვითარება ამ გაკვეთილში:
შეამოწმეთ, როგორ გესმით მოცულობა და ზედაპირის ფართობი ამ 13 კითხვით.

ამ თემის შესახებ

მოცულობა და ფართობი გვეხმარება გავზომოთ სამგანზომილებიანი ფიგურები. დავიწყებთ სამკუთხა პრიზმის მოცულობით და ფართობით. შემდეგ კი შევეჭიდებით უფრო რთულ ფიგურებს, როგორიცაა კონუსი და სფერო.