განიხილეთ უარყოფითი რიცხვების გამოკლების საფუძვლები და ივარჯიშეთ ამოცანების ამოხსნაში.

უარყოფითი რიცხვების გამოკლება

რიცხვის გამოკლება იგივე ამ რიცხვის მოპირდაპირეს მიმატებაა.
მოდით, ვნახოთ ორი მაგალითი:
57=5+(7)-5\goldD{-7} = -5\goldD{+(-7)}
10(3)=10+310\goldD{-(-3)}=10\goldD{+3}
მინიშნება: ორივე მაგალითში გამოკლება მიმატებით შევცვალეთ და მეორე რიცხვის ნიშანი – მოპირდაპირეთი.
გაინტერესებთ, რატომ ამართლებს ეს მეთოდი? ნახეთ ეს ვიდეო.
როცა შეკრების ამოცანას მივიღებთ, შეგვიძლია, ამოვხსნათ.

მაგალითი 1: უარყოფითს - უარყოფითი

მოდით, გამოვაკლოთ 5(6)-5-(-6).
ნაბიჯი 1: ჩაწერეთ შეკრების ამოცანის სახით
5(6)=5+6-5\goldD{-(-6)}=-5\goldD{+6}
ნაბიჯი 2: დაიწყეთ პირველი რიცხვით, ამ შემთხვევაში 5-5-ით:
ნაბიჯი 2: გადაინაცვლეთ 66-ით მარჯვნივ. 66ით მარჯვნივ იმიტომ გადავდივართ, რომ დადებითი 66-ის მიმატებისას ჩვენი რიცხვი 66-ით იზრდება.
5+6-5+6 რიცხვით ღერძზე გვაძლევს 11–ს.
5(6)=1-5-(-6)=1

მაგალითი 2: უარყოფითს - დადებითი

მოდით, გამოვაკლოთ 47-4-7.
ნაბიჯი 1: ჩაწერეთ შეკრების ამოცანის სახით
47=4+(7)-4\goldD{-7}=-4\goldD{+(-7)}
ნაბიჯი 2: დაიწყეთ პირველი რიცხვით, ამ შემთხვევაში 4-4-ით:
ნაბიჯი 3: გადაინაცვლეთ 77-ით მარცხნივ. 77-ით მარცხნივ იმიტომ გადავდივართ, რომ უარყოფითი 77-ის მიმატებისას ჩვენი რიცხვი 77-ით იკლებს.
4+(7)-4+(-7) რიცხვით ღერძზე გვაძლევს 11-11–ს.
47=11-4-7=-11
გინდათ, მეტი ისწავლოთ უარყოფითი რიცხვების გამოკლების შესახებ? ნახეთ ეს ვიდეო.

ივარჯიშეთ

გინდათ, მეტი უარყოფითი რიცხვების გამოკლების ამოცანები სცადოთ? ნახეთ ეს სავარჯიშო.