მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:7:35

შებრუნებული ფუნქციის პოვნა: კვადრატული (მაგალითი 2)