ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:3:39

კვადრატული განტოლების მამრავლებად დაშლა: სრული კვადრატი