ძირითადი მასალა

HTML/JS: ინტერაქტიული ვებგვერდების გაკეთება

JS-სა და HTML/CSS-ის შესავალს თუ გაეცანით, გაიარეთ ეს კურსი, რომელიც გასწავლით, თუ როგორ უნდა გამოიყენოთ HTML/CSS, JavaScript DOM API-ის დახმარებით იმისათვის, რომ გახადოთ თქვენი ვებგვერდი ინტერაქტიული.

მზად ხარ ისწავლოთ, თუ როგორ უნდა გახადოთ თქვენი ვებგვერდი ინტერაქტიული HTML, JavaScript და DOM API-ის დახმარებით? ამას ჩვენი შემაჯამებელი გამოცდებიდან შეიტყობთ. გამოცოცხლდით!

ისწავლეთ, თუ როგორ აამოძრავოთ თქვენი ვებგვერდი, რისთვისაც სამ ტექნიკას გამოიყენებთ - window.setInterval, window.requestAnimationFrame და CSS ანიმაციები/გადასვლები.

ახლა, როცა იწავლეთ, როგორ მოახდინოთ თქვენი ვებგვერდის მანიპულირება JavaScript-ის დახმარებით, კიდევ რისი სწავლა შეგიძლიათ?