ძირითადი მასალა

HTML/CSS შესავალი: ვებგვერდების შექმნა

შეიტყვეთ, როგორ შეიძლება, HTML და CSS-ით ვებგვერდების დამზადება. HTML არის მონიშვნის ენა, რომლითაც ბრაუზერს მიუთითებთ სათაურების, სიების, ცხრილებისა და სხვა ელემენტების შესახებ. CSS არის სტილის ენა, რომლითაც ბრაუზერს მიუთითებთ კონტენტის შრიფტის, ფერის, განლაგებისა და სხვა მრავალის შესახებ.

ისწავლეთ, როგორ გამოიყენოთ ედიტორები თქვენი ვებგვერდის განვითარებისთვის და როგორ გამოიყენოთ ბრაუზერების უზრუნველყოფის ინსტრუმენტები თქვენი ვებგვერდის გასამართად.

ისწავლეთ, თუ როგორ უნდა გამოიყენოთ ხაზშიდა სტილები და გარე სტილების ფაილები - ესაა ქვენს ვებგვერდში CSS-ის შემოტანის კიდევ ორი გზა.