ძირითადი მასალა
ფოტოეფექტის ექსპერიმენტის ახსნა. როგორ მივდივართ ამ ექსპერიმენტებიდან იმ იდეამდე, რომ სინათლე იქცევა, როგორც ენერგიის მქონე ნაწილაკი, სახელად ფოტონი.
დავალაგოთ: