ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:11:28

მასური დეფექტი და ბმის ენერგია