ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:11:43

კინემატიკის ფორმულები და კუთხით გასროლილი სხეული