ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:14:10

კინემატიკის ფორმულები და კუთხით გასროლილი სხეული