ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:14:16

კინემატიკის ფორმულები და კუთხით გასროლილი სხეული