ძირითადი მასალა
დავფიქრდეთ, რა არის ფიზიკა და რა თემებს მოიცავს შესავალი კურსი ფიზიკაში. 
თეგები