ძირითადი მასალა

რა არის სიჩქარის დროზე დამოკიდებულების გრაფიკი?

როგორ გააანალიზოთ ფუნქცია, რომელიც აკავშირებს სიჩქარესა და დროს აჩქარებასა და გადაადგილებასთან.