ძირითადი მასალა

რა არის აჩქარების დროზე დამოკიდებულების გრაფიკი?

იხილეთ, თუ რისი სწავლა შეგვიძლია გრაფიკებიდან, რომლებიც აჩქარებასა და დროს ერთმანეთთან აკავშირებენ.