ძირითადი მასალა
სიჩქარე აღწერს, თუ როგორ იცვლება მდებარეობა; აჩქარება აღწერს, თუ როგორ იცვლება სიჩქარე. ცვლილების ორი დონე!