ძირითადი მასალა
დაჯახებები შეიძლება იყოს დრეკადი და არადრეკადი. ისწავლეთ, რა ინახება და რა არა დრეკადი და არადრეკადი დაჯახებების დროს.